300 episodes

Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment...

Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

Suab Hmong Radio Suab Hmong Radio

  • News

Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment...

Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

  Kristy Kashoua Yang become the first Hmong woman judge in America

  Kristy Kashoua Yang become the first Hmong woman judge in America

  Kristy Kashoua Yang become the first Hmong woman judge in America

  • 18 min
  Qhuag hu kom muaj kev ncaj ncees rau Ntsuab Xyooj, 82 xyooj

  Qhuag hu kom muaj kev ncaj ncees rau Ntsuab Xyooj, 82 xyooj

  Qhuag hu kom muaj kev ncaj ncees rau Ntsuab Xyooj, 82 xyooj, raug tub nceev xwm nyob lub nroog Coon Rapids tso aub tom nws ntawm nws tsev rau lub 02/05/2017.

  • 44 min
  Tub ceev xwm Coon Rapids tso aub tom Ntsuab Xyoo 83 xyoo - 02/05/2017

  Tub ceev xwm Coon Rapids tso aub tom Ntsuab Xyoo 83 xyoo - 02/05/2017

  Tub ceev xwm Coon Rapids tso aub tom Ntsuab Xyoo 83 xyoo - 02/05/2017

  • 24 min
  Pao Lee Talk Show: Velentine rau cov Niam Tsev tsis muaj txij nkawm

  Pao Lee Talk Show: Velentine rau cov Niam Tsev tsis muaj txij nkawm

  Pao Lee Talk Show: Mloog pov Lis kev sib tham txog sab kev ntseeg yexus

  • 1 hr 25 min
  Sib tham nrog Nyiaj Vaj txog ntawm koom haum MOOS TAS NYAJ

  Sib tham nrog Nyiaj Vaj txog ntawm koom haum MOOS TAS NYAJ

  Sib tham nrog Nyiaj Vaj txog ntawm koom haum MOOS TAS NYAJ hais tias lub hom phiaj thiab luv tswv yim ntawm lub koom haum no yog li cas tiag thiab tus chij tau zwm los ntawm Willis Bird ne ho yog vim li cas thiab muaj nqi li cas rau Hmoob thiab lwm haiv neeg tsawg.

  With Nhia Vang on the Mongtagnard Federation, its mission and vision and the flag dedicated to the organization on December 14, 2016.

  • 1 hr 40 min
  Pao Lee Talk show: Nrhiav nyiaj los pab Suabhmong & Hmongreport kev muab xov xwm

  Pao Lee Talk show: Nrhiav nyiaj los pab Suabhmong & Hmongreport kev muab xov xwm

  Mloog kev sib tham rau lub 12-30-2016 xyoo no Suabhmong thiab hmongreport yuav los nrhiav nyiaj pab rau kev mus muab xov xwm

  • 1 hr 3 min

Top Podcasts In News

Reporter.lu
RTL
Financial Times
RTL
The Economist
Tortoise Media

You Might Also Like

More by BlogTalkRadio

Attention Talk Radio
Sean Croxton
Jonathan Roche
Empowered Love Radio
Steve Boese Trish McFarlane
Contender of The Faith