18 episodes

Katru mēnesi, veidojot sarunas ar dažādiem cilvēkiem, kuriem Bībele ir personīgais gaismas avots ikdienā,
mēs sabiedrībai šodienīgus un saistošus jautājumus atklājam un paskaidrojam Tās brīnišķīgajā gaismā.

Bībeles gaism‪ā‬ SDA Rīga7

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 5 Ratings

Katru mēnesi, veidojot sarunas ar dažādiem cilvēkiem, kuriem Bībele ir personīgais gaismas avots ikdienā,
mēs sabiedrībai šodienīgus un saistošus jautājumus atklājam un paskaidrojam Tās brīnišķīgajā gaismā.

  “Sodoma un Gomora MŪSDIENĀS?” || S2E7

  “Sodoma un Gomora MŪSDIENĀS?” || S2E7

  Morāle, vērtības, principi, normas, dzīvesveids un vēl, vēl, vēl... Cik plašs un daudzveidīgs ir šo attieksmju un rīcību klāsts mūsu pasaulē!

  Sodoma un Gomora ir Bībelē atstātais brīdinājums mums šodien. Kāpēc? Kādā veidā? Kāda nozīme tam ir manā dzīvē?

  Uz šiem jautājumiem jaunākajā podkāsta “Bībeles gaismā” epizodē atbildes darīs zināmas brālis Kristū Konstantīns Rezņikovs, pamatojot tās ar vēsturisko fonu, sasaistot vēsturi ar mūsdienu realitāti, kas ir aktuāla katram no mums, un līdzdalot skaisto vēsti par Dieva šauro, tomēr taisno un drošo ceļu!

  • 29 min
  “GLĀBŠANAS piedzīvojums” || S2E6

  “GLĀBŠANAS piedzīvojums” || S2E6

  Dzīvojot savas ikdienas ierasto dzīvi, baudot un arī pūloties, varētu aizmirsties tas, ka šī pasaule nepastāvēs vienmēr un ka Jēzus ir miris pie krusta un pēc tam augšāmcēlies ne velti. Jāņa 3:16 teikts, ka Viņš saviem ļaudīm ir paredzējis mūžīgo dzīvību. Un pēc šī apsolījuma piepildīšanās dziļi sirdī alkst ikkatra dzīva būtne – mūsu dzīvībai un dzīvei ir lemts pastāvēt mūsu mīlošā Radītāja nevainojamajās un taisnīgajās rokās.

  Arī Dace Zamerovska, mūsu draudzes smaidīgā un Jēzū stiprā māsa un podkāsta "Bībeles gaismā" 2. sezonas 6. epizodes viesis, ir viens no cilvēkiem, kurš ir piedzīvojis šo pašu drošāko, nozīmīgāko un vienīgo patieso un paliekošo glābšanas piedzīvojumu un tiecas to piedzīvot līdz pašam galam ik dienas.

  • 38 min
  “Bībeles KRISTIETIS” || S2E5

  “Bībeles KRISTIETIS” || S2E5

  "Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem" (Mateja evaņģēlijs 5:9)

  Visapkārt varam dzirdēt daudz un dažādu stereotipu un aizspriedumu par to, kas ir KRISTIETIS, bet vai tie tiešām ir pamatoti un patiesi? Kā ir būt kristietim mūsdienu pasaulē un piepildīt to, ko Dievs Saviem bērniem ir paredzējis gan darbos, gan brīvajā laikā, gan ikdienā, gan uzvedībā un attieksmē pret apkārt notiekošo? 

  Šos un vēl citus jautājumus aplūkosim kopā ar dedzīgiem jauniešiem Justu Jēkabsonu un Markusu Kasparu, kas ir izvēlējušies piederēt lomai “kristietis”. Viņi apliecina, ka būt par kristieti nozīmē iegūt patiesu piepildījumu un ka tas pat ir forši! Ka tas nebūt nav piespiedu kārtā, apgrūtinoši, nepatīkami ierobežojoši un tā tālāk… Un to viņi ar savu pieredzi un Bībelē atklātajām atziņām tieksies darīt zināmu arī jums podkāsta “Bībeles gaismā” jaunākajā epizodē!

  • 42 min
  “Uzvarot ATKARĪBU!” || S2E4

  “Uzvarot ATKARĪBU!” || S2E4

  Pasaule ir bagāta ar vilinājumiem, kārdinājumiem un ļauniem darbiem, kā vidū jēdziens “atkarība” nav nekas jauns un neparasts. Par atkarības upuri kāds cilvēks kalpo alkoholam, narkotikām, pat sportam, citi turpretī savam darbam, kādai tradīcijai, ēstkārei vai pat citam cilvēkam. Pienāk brīdis, kad tieši atkarība izšķir to, kurā pusē cilvēks nostājas - Dieva vai sātana. Ir cilvēki, kas to noliedz vai nav aptvēruši, cik tas ir nopietni, un, kārdinājumiem atsaucoties arvien vairāk un vairāk, cilvēka daba noved pie atkarības, kas ved uz ļaunu.

  Tomēr slava Dievam, ka Viņš ir žēlsirdīgs un nebeidz uzrunāt Savus bērnus ar Svētā Gara balsi, sakot, ka Dieva spēkā ir iespējams izcīnīt jebkuru cīņu un iegūt uzvaru pār jebkuru atkarību.

  “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru,” sacījis Pāvils Vēstulē filipiešiem 4. nodaļā. Cik labi, ka zemes cilvēkam dota iespēja šos vārdus priekā saukt un ar tiem izcīnīt jebkuru cīņu!

  Podkāsta “Bībeles gaismā” 4. epizodes viesis Jānis Salzemnieks labprāt dalījies savā pieredzē, piedzīvojot šo vareno apsolījumu, ejot cauri bērnības nedarbiem, jaunības ieslodzījumam, briesmīgām atkarībām un tomēr visbeidzot sasniedzot īstu, reālu un neatkārtojamu uzvaru un šobrīd piedzīvojot, ko nozīmē patiesa laime, apmierinātība, gandarījums un brīvība.

  • 48 min
  “ADVENTE katru dienu” || S2E3

  “ADVENTE katru dienu” || S2E3

  Teju visās pasaules malās decembra mēnesi pazīst ļoti līdzīgi - siltas un omulīgas noskaņas, sveču gaismas, rotājumu un svētku galdu ieskautu. Tam seko neikdienišķas pateicības runas un žēlastības darbi, svinīga sadraudzība un neierastas mīlestības izpasumes pret citiem. Tieši šim mēnesim ir tas gods tikt sauktam par “piedošanas, cerības, miera un saticības laiku”.

  Un nereti pārdomu centrā beidzot tiek likts kāds skaists notikums un Persona - Pestītāja Jēzus Kristus piedzimšana.

  Tas viss ir skaisti, un tomēr… Vai Bībeles vēstījums ir, ka viss minētais būtu īstenojams un pieminams tikai vienu reizi gadā – kādā nošķirtā mēnesī?

  Podkāsta “Bībeles gaismā” jaunākajā epizodē uz šo un citiem jautājumiem Dieva sniegtas atbildes un savu ikdienas sadraudzību ar lielāko dāvanu Jēzu līdzdalīs draudzes māsa Elizabete Šīrante.

  “Bet paldies Dievam par Viņa neizsakāmo dāvanu!” (2. korintiešiem 9:15)

  • 33 min
  “PANDĒMIJA Bībeles skatījumā” || S2E2

  “PANDĒMIJA Bībeles skatījumā” || S2E2

  Visu notikumu - dzīves pienākumu, ikdienas gaitu un pat veselības un dzīvības - centrā mūsdienās lomu ieņem “lielā pandēmija” jeb briesmīga slimība un viss, kas nāk līdzi tai. Tas tiešām skar katru dzīvu būtni.

  Rodas plašs un nereti cilvēcīgajai būtībai raksturīgs jautājumu klāsts: “Ja Dievs ir tik labs un pāri visam, tad kāpēc šī pandēmija ir pieļauta? Vai mēs vispār varam ko darīt lietas labā? Vai ir pasargātie cilvēki - izglābtā tauta?”

  Mums, uz zemes mītošajiem cilvēkiem, ir tā laime, ka Debesu Dievs ir atklājis pat tik šķietami neparedzamos notikumus, kā minētais, taču pats galvenais - devis mierinājumu, ka ļaunums tiks apturēts. Bet vai uz šīs pasaules?

  Bībelē meklētas atziņas par tematu lūko podkāsta “Bībeles gaismā” 2. sezonas 2. epizodē, kur ar tām dalīsies ticības brālis Miķelis Žunda.

  “Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām viņu bēdām. Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj. Viņš pasargā visus viņa locekļus, neviens no tiem netiek samaitāts.” (Psalmi 34:18-21)

  • 53 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Mike Winger
Greg Koukl
Matt Fradd
Jeremiah Roberts, Andrew Soncrant
Jeff Durbin
Apologia Radio, Jeff Durbin