6 min

Staketet Hjärtats trädgård

    • Christianity

Staketet runt trädgården skiljer den ena
trädgården från den andra. Din personliga
gräns hänger samman med din identitet. Har
man inte tydliga gränser uppstår
gränsproblem.

Staketet runt trädgården skiljer den ena
trädgården från den andra. Din personliga
gräns hänger samman med din identitet. Har
man inte tydliga gränser uppstår
gränsproblem.

6 min