9 episodes

Гэрэлт Хот Христийн Чуулганы залуучууд бид энэхүү подкастаар дамжуулж Христ буюу Бурхан гэж хэн болох, мөн Түүний бидэнд өгсөн зорилго юу болохыг судлан ярилцах болно.

Гэрэлтэй Подкас‪т‬ Гэрэлт Хот

  • Books
  • 5.0 • 2 Ratings

Гэрэлт Хот Христийн Чуулганы залуучууд бид энэхүү подкастаар дамжуулж Христ буюу Бурхан гэж хэн болох, мөн Түүний бидэнд өгсөн зорилго юу болохыг судлан ярилцах болно.

  Зорилго #5: Бид үүрэг биелүүлэхийн төлөө бүтээгдсэн

  Зорилго #5: Бид үүрэг биелүүлэхийн төлөө бүтээгдсэн

  Энэхүү дугаарт бид тав дахь зорилго болох - Бид үүрэг биелүүлэхийн төлөө бүтээгдсэн - дор 5 сэдэвээр ярилцах болно.

  Үүнд:

  1) Элчийн үүргийг биелүүлэхийн төлөө бүтээгдсэн

  2) Амьдралын мэдээг хуваалцах нь

  3) Дэлхийн хэмжээний христчин болох нь

  4) Амьдралын тэнцвэрийг олох нь

  5) Зорилготой амьдрах нь

  • 1 hr 14 min
  Зорилго #4: Бид Бурханд үйлчлэхийн тулд одоогийн дүр төрхөөр бүтээгдсэн

  Зорилго #4: Бид Бурханд үйлчлэхийн тулд одоогийн дүр төрхөөр бүтээгдсэн

  Энэхүү дугаарт бид дөрөв дахь зорилго болох - Бид Бурханд үйлчлэхийн тулд одоогийн дүр төрхөөр бүтээгдсэн - дор 7 сэдэвээр ярилцах болно.
  Үүнд:
  1) Үүрэг хариуцлага хүлээх нь
  2) Бурханд үйлчлэхийн тулд одоогийн дүр төрхөөр бүээгдсэн
  3) Дүр төрхөө ойлгох нь
  4) Бурханы өгсөн дүр төрхөөр үйлчлэх нь
  5) Жинхэнэ зарцын үйлдэл
  6) Зарцын сэтгэлээр бодох нь
  7) Сул дорой байдлыг ашигладаг Бурханы хүч чадал

  • 1 hr 39 min
  Зорилго #3: Бид Христийг дуурайхаар бүтээгдсэн

  Зорилго #3: Бид Христийг дуурайхаар бүтээгдсэн

  Энэхүү дугаарт бид гурав дахь зорилго болох - Бид Христийг дуурайхаар бүтээгдсэн - дор 7 сэдэвээр ярилцах болно.

  Үүнд:

  1) Христийг дуурайхаар бүтээгдсэн
  2) Өсөх арга
  3) Үнэн биднийг өөрчилнө
  4) Хэцүүг даван туулж өөрчлөгдөнө
  5) Сорилтыг даван туулж өснө
  6) Сорилтыг ялан дийлэх нь
  7) Цаг хугацаа хэрэгтэй

  • 1 hr 31 min
  Зорилго #2: Бид бол Бурханы гэр бүлийн гишүүд

  Зорилго #2: Бид бол Бурханы гэр бүлийн гишүүд

  Энэхүү дугаарт бид хоёр дох зорилго болох - Бид бол Бурханы гэр бүлийн гишүүд - дор 7 сэдэвээр ярилцах болно.

  Үүнд:

  1) Бид бол Бурханы гэр бүлийн гишүүд
  2) Хамгийн чухал зүйл
  3) Бидний байх ёстой газар
  4) Амьдралын хамтдаа туулъя
  5) Хамт олон бүрдүүлэх нь
  6) Тасарсан харилцаагаа дахин сэргээх нь
  7) Цуглаанаа хамгаалах нь

  • 1 hr 31 min
  Зорилго #1: Бид Бурханы баяр хөөрийн төлөө төлөвлөгдсөн

  Зорилго #1: Бид Бурханы баяр хөөрийн төлөө төлөвлөгдсөн

  Удаан хугацаанд завсарласны дараа бид бүгд "Зорилгоор Удирдуулсан Амьдрал" номноосоо подкастаа үргэлжлүүлэхээр боллоо! Энэхүү дугаарт бид эхний зорилго болох -Бид Бурханы баяр хөөрийн төлөө төлөвлөгдсөн- дор 7 сэдэвээр ярилцах болно.

  Үүнд: 

  1) Бурханы баяр хөөрийн төлөө төлөвлөгдсөн,
  2) Бурханыг юу инээмсэлүүлдэг вэ?,
  3) Мөргөлийн үндэс,
  4) Бурхантай сайн найзууд болох нь,
  5) Бурхантай найзын харилцаагаа хөгжүүлэх нь,
  6) Бурханд тааламжтай мөргөл,
  7) Бурхан хол байгаа мэт санагдах үед 

  • 55 min
  Гэрэлтэй Подкаст | 004 | Бүх зүйлийн оршин буй утга учир

  Гэрэлтэй Подкаст | 004 | Бүх зүйлийн оршин буй утга учир

  Бүх зүйлс юуны тулд оршин байдаг вэ? Бид бүтээгдсэн зорилгынхоо төлөө амьдарч чадаж байна уу?

  • 29 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Books