26 min

Ц.Хуяг: Биржийн бус зах зээл санхүүжилт босгох шинэ гарцыг нээж байн‪а‬ Lunch Hour by Lemon Press

    • Business

Lunch Hour by Lemon Press #5

Энэ удаагийн дугаартаа Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх захирал Ц.Хуягтай ярилцлаа. Тэрээр Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхийн тулд мэргэжлийн оролцогчдоо дэмжих хэрэгтэйг сануулж байсан. Түүнчлэн биржийн бус зах зээлийг хөгжүүлэх нь ХЗЗ-д хамгийн удаан хүлээлтийг бий болгож байсан чухал алхам гэдгийг тодотгосон юм.

Lunch Hour by Lemon Press #5

Энэ удаагийн дугаартаа Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх захирал Ц.Хуягтай ярилцлаа. Тэрээр Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхийн тулд мэргэжлийн оролцогчдоо дэмжих хэрэгтэйг сануулж байсан. Түүнчлэн биржийн бус зах зээлийг хөгжүүлэх нь ХЗЗ-д хамгийн удаан хүлээлтийг бий болгож байсан чухал алхам гэдгийг тодотгосон юм.

26 min

Top Podcasts In Business