32 min

#02 Д.Ганзориг: "Хууль зүйн судалгааны арга зүй" legaltalks

    • Social Sciences

Энэхүү дугаараар хууль зүйн судалгааны арга зүй, тэр дундаа хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа (хууль зүйн зөвлөгөө, шүүхэд хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа)-н дахь хуульчийн судалгаа сэдвийн хүрээнд  МУИС ХЗС-ийн нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр ажиллаж байсан туршлагатай хуульч Д.Ганзоригтой ярилцаа.

Хууль зүйн судалгааны арга зүй гэдэгт юуг ойлгох, хуульч, судлаачийн эзэмшвэл зохих чадвар, судалгаа хийхдээ анхаарах зүйлс, цагийн менежмент зэрэг хуульч, судлаач нартай хэрэгтэй олон сонирхолтой сэдвээр яриа өрнүүлсэн тул та бүхэн уг асуудлаар өөрт хэрэгтэй мэдээллийг олж авна гэж найдаж байна. 

Энэхүү дугаараар хууль зүйн судалгааны арга зүй, тэр дундаа хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа (хууль зүйн зөвлөгөө, шүүхэд хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа)-н дахь хуульчийн судалгаа сэдвийн хүрээнд  МУИС ХЗС-ийн нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр ажиллаж байсан туршлагатай хуульч Д.Ганзоригтой ярилцаа.

Хууль зүйн судалгааны арга зүй гэдэгт юуг ойлгох, хуульч, судлаачийн эзэмшвэл зохих чадвар, судалгаа хийхдээ анхаарах зүйлс, цагийн менежмент зэрэг хуульч, судлаач нартай хэрэгтэй олон сонирхолтой сэдвээр яриа өрнүүлсэн тул та бүхэн уг асуудлаар өөрт хэрэгтэй мэдээллийг олж авна гэж найдаж байна. 

32 min

Top Podcasts In Social Sciences