1 hr 22 min

#07 Ц.Сарантуяа Монгол Улсын гавьяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессо‪р‬ LegalTalks

    • Social Sciences

Монгол Улсын гавьяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор Ц.Сарантуяа багштай дараах агуулгын хүрээнд ярилцлаа:

- Өөрийнх нь ажлын гараа, багш болсон түүх, амьдралд баримталдаг зарчим;

- Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт;

- Үндсэн хуулийн цэц; 

- Шүүгчийн хараат бус байдал, ёс зүйн асуудал;

- Үндсэн хуулийн маргааны харьяалал гэх мэт асуудлаар сонирхолтой яриаг өрнүүллээ.

Монгол Улсын гавьяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор Ц.Сарантуяа багштай дараах агуулгын хүрээнд ярилцлаа:

- Өөрийнх нь ажлын гараа, багш болсон түүх, амьдралд баримталдаг зарчим;

- Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт;

- Үндсэн хуулийн цэц; 

- Шүүгчийн хараат бус байдал, ёс зүйн асуудал;

- Үндсэн хуулийн маргааны харьяалал гэх мэт асуудлаар сонирхолтой яриаг өрнүүллээ.

1 hr 22 min