6 min

15. Oxford AstraZeneca вакцин үнэхээр цусны бүлэн үүсгэдэг үү‪?‬ Dr. Sumiya podcast

    • Health & Fitness

Сүүлийн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Oxford AstraZeneca вакцин хийлгэснээр цусны бүлэн үүсэх хүндрэлийг дагуулдаг хэмээх шар мэдээ хөвөрч байна. 2021 оны вакцин хийлгэсэн тайланд Oxford AstraZeneca вакцины 18.000.000 дээш тун хийхэд цусны бүлэн үүссэн 30 тохиолдол бүртгэгдсэн. Үүнээс улбаалж Герман, Нидерланд, Франц, Канад тэргүүтэй орон дээрх вакциныг ахимаг настай хүмүүст хийхийг түр зогсоосон байдаг. Улмаар Европын Анагаах Ухааны Агентлаг 2021 оны 3 сарын 18 өдөр бол тухайн цусны бүлэн вакцинаас шалтгаалаагүй болно хэмээн мэдэгдсэн. Дээрх 30 цусны бүлэнгийн 22 тохиолдол бол тархины венийн синусын тромбоз эзэлдэг. Тархины венийн судасны тромбоз бол ихэвчлэн цусны бүлэгнэлтийн генетикийн эмгэг, синуситын хүндрэл, гэмтэл, тархины мэс засал зэргээс шалтгаалж үүсдэг.

Сүүлийн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Oxford AstraZeneca вакцин хийлгэснээр цусны бүлэн үүсэх хүндрэлийг дагуулдаг хэмээх шар мэдээ хөвөрч байна. 2021 оны вакцин хийлгэсэн тайланд Oxford AstraZeneca вакцины 18.000.000 дээш тун хийхэд цусны бүлэн үүссэн 30 тохиолдол бүртгэгдсэн. Үүнээс улбаалж Герман, Нидерланд, Франц, Канад тэргүүтэй орон дээрх вакциныг ахимаг настай хүмүүст хийхийг түр зогсоосон байдаг. Улмаар Европын Анагаах Ухааны Агентлаг 2021 оны 3 сарын 18 өдөр бол тухайн цусны бүлэн вакцинаас шалтгаалаагүй болно хэмээн мэдэгдсэн. Дээрх 30 цусны бүлэнгийн 22 тохиолдол бол тархины венийн синусын тромбоз эзэлдэг. Тархины венийн судасны тромбоз бол ихэвчлэн цусны бүлэгнэлтийн генетикийн эмгэг, синуситын хүндрэл, гэмтэл, тархины мэс засал зэргээс шалтгаалж үүсдэг.

6 min

Top Podcasts In Health & Fitness