6 min

16. Mонгол улсад Sinopharm BBIBP хэмээх вакцин орж ирсэн, вакцины 2 дахь тунг 56 хоногт авч болно‪.‬ Dr. Sumiya podcast

    • Health & Fitness

Монгол улсад Хятад улсын Sinovac хэмээх 50% хувийн үр ашигтай вакцин орж ирээгүй, харин 79.4%-ийн үр дүнтэй Бээжингийн институтийн Синофарм BBIBP-CorV вакцин орж ирж хүн амыг дархлаажуулсан. Энэ синофармын вакциныг Монгол улс тэргүүтэй 35 улс яаралтай журмаар зөвшөөрөл олгож эмзэг бүлэг, ахимаг насны хүн амаа дархлаажуулж байна. Синофарм вакцины 2 дахь тунг 8 долоо хоног буюу 56 хоногт авч болно хэмээн Хятадын эрүүл мэндийн үндэсний хорооны вэб сайтад дурьдсан. Уг вакциныг жирэмсэн гэдгээ мэдээгүй эсвэл жирэмсэн үедээ хийлгэсэн бол жирэмслэлтийг таслахгүй, хэвийн байдлаар эмчийн хяналтанд орж тээх болно хэмээн зөвлөсөн байдаг.

Монгол улсад Хятад улсын Sinovac хэмээх 50% хувийн үр ашигтай вакцин орж ирээгүй, харин 79.4%-ийн үр дүнтэй Бээжингийн институтийн Синофарм BBIBP-CorV вакцин орж ирж хүн амыг дархлаажуулсан. Энэ синофармын вакциныг Монгол улс тэргүүтэй 35 улс яаралтай журмаар зөвшөөрөл олгож эмзэг бүлэг, ахимаг насны хүн амаа дархлаажуулж байна. Синофарм вакцины 2 дахь тунг 8 долоо хоног буюу 56 хоногт авч болно хэмээн Хятадын эрүүл мэндийн үндэсний хорооны вэб сайтад дурьдсан. Уг вакциныг жирэмсэн гэдгээ мэдээгүй эсвэл жирэмсэн үедээ хийлгэсэн бол жирэмслэлтийг таслахгүй, хэвийн байдлаар эмчийн хяналтанд орж тээх болно хэмээн зөвлөсөн байдаг.

6 min

Top Podcasts In Health & Fitness