58 min

legal talk+ №04 – Шүүгч хариуцлагатай юу‪?‬ LegalTalks

    • Social Sciences

Подкастын 4 дэх дугаараар “Шүүгч хариуцлагатай юу?” сэдвийн хүрээнд Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүн Х.Хашбаатартай ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын Удирдах
зөвлөлийн дарга Т.Алтангэрэл оролцлоо.

Подкастын 4 дэх дугаараар “Шүүгч хариуцлагатай юу?” сэдвийн хүрээнд Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүн Х.Хашбаатартай ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын Удирдах
зөвлөлийн дарга Т.Алтангэрэл оролцлоо.

58 min