100 episodes

Монгол дахь Христэд Итгэгч Баптист Сүмүүдийн Холбооноос эрхлэн гаргав”Тэгээд та нар үнэнийг ойлгож, үнэн та нарыг чөлөөлнө. Иохан 8:32”

Life Word Mission Mongolia jbchmongolia

  • Christianity
  • 5.0 • 49 Ratings

Монгол дахь Христэд Итгэгч Баптист Сүмүүдийн Холбооноос эрхлэн гаргав”Тэгээд та нар үнэнийг ойлгож, үнэн та нарыг чөлөөлнө. Иохан 8:32”

  Арван нэгэн хоногийн зам ба дөчин жил

  Арван нэгэн хоногийн зам ба дөчин жил

  Эзэний өдрийн үг
  2023.10.01
  Юү Хэүн пастор

  • 1 hr 46 min
  Юунд ч хэрэггүй Рахаб

  Юунд ч хэрэггүй Рахаб

  Юунд ч нэмэргүй Рахаб
   
  Wednesday Sermon
  September 27, 2023
   
  Исаиа 30:1-11, 15,18
      ЭЗЭН, та нарт нигүүлсэнгүй хандан хүлээж байна.
  Тиймээс Тэр та нарт өршөөл үзүүлэн өндөрт байж байна.
  Учир нь ЭЗЭН шударга ёсны Бурхан. Түүнийг хүлээгчид нь
  бүгдээрээ ерөөгдсөн ажээ! Исаиа 30:18
  Исаиа 30 дээр гарч байгаа Рахаб нь Иошуа номон дээр гардаг янхан эм Рахаб бол биш юм. Египетийг Рахаб
   
  Рахабын талаарх үгс:
  Иов 26:12 Рахаб гэдэг гарцаагүй шүүгчдэх ёстой далайн амьтанг хэлж байна
  Исаиа 51:9 Бурхан Рахабыг хэсэгчлэн таслаж байна.
  Библи дээр Египит нутгийг Рахаб гэж хэлж байна.
  Израилчууд Бурханаас тусламж гуйх бус тэр үедээ хүчтэй харагдаж байсан Египтрүү очиж тусламж гуйж байгаа мунхаг үйлдэл байна.
  Бурханаас асуухгүйгээр Египтийн сүүдэрт хорогдох гэж байгаа нүгэл юм.
  Исаиа 30:6 дээрээс харвал Негевийн араатнуудын тухай. Египтээс тусламж гуйхын тулд өөрийнхөө эрдэнэсээ тэмээний хомонд ачин явж байна. Мөн айдас, зовлон шаналангийн газраар дамжиж дамжин амиараа дэмжин тавин явж байна. Ийм зоригоор Бурханаас гуйсан бол…
  Исаиа 30:7 Гэхдээ Египет тусламж дэмжлэг ашиггүй хоосон газар юм.
  Исаиа 30:15 Хүчийг авах аргийг зааж өгч байна.
  Гэмшил
  Сэтгэлээ намуухан болгох
  “Хөөрхий еэ, нүгэл дээр нүгэл нэмэхийн тулд
  Надгүйгээр төлөвлөгөө зохиож,
  Сүнсний минь оролцоогүйгээр эвсэл байгуулагч,
  Дуулгаваргүй хөвгүүд” гэж ЭЗЭН айлдаж байна. Исаиа 30:1
   
  Хөөрхий еэ гэдэг үгийн эсрэг нь ерөөлтэй өө гэж хэлж болох юм. Надгүйгээр төлөвлөгөө зохиож…
  Израильчууд эхлээд Бурханыг төвлөөд амьдарч байсанд ч дараа нь өөрийнхөө нүдэнд зөв гэж бодсоноо үйлддэг.
  Итгэл ихтэй хүн Бурхан, Бурханы үг том харагддаг харин
  Итгэл багатай хүнд Бурхан жижиг, Бурханы үг юуч биш юм шиг болж харагддаг
   
  Итгэлийн амьдрал хэцүү бол биш төв цэгээ төвлөөд амьдрахад л болдог. Төв цэгээ хаана байлгах вэ гэдгээс хамаараад бүх зүйл өөрчлөгддөг өө.
  Хүн амьдралдаа элс шиг жижигхэн зүйлсийг өөрийнхөө амьдралдаа оруулаад төв зүйлээ шахаад гаргаад хаячихсан тохиолдог их байдаг. Аврагдхаас өмнө нь бол би би өөрөө төв цэг нь байсан харин одоо бол БУРХАН
   
  Хүний амьдрал 4 үгнээс үйсдэг
  OFF Би юунаас хамааралтай бэ? Миний харъяалал хаанхынх бэ?
  With хэнтэй хамт байгаа бэ? Эзэнтэй, аврагдсан хүнтэй амьдрах уу?
  FOR юуны төлөө амьдрах вэ?
  BAY юуны тусламжтайг

  • 1 hr 41 min
  Христийн сайнмэдээнд л зохистой амьдар

  Христийн сайнмэдээнд л зохистой амьдар

  Эзэний өдрийн үг
  2023.09.24
  Лутжаргал номлогч

  • 1 hr 32 min
  Бурханы найрын урилга

  Бурханы найрын урилга

  Лхагва гарагийн үг2023.09.20
  И Иохан пастор----more----

  • 1 hr 38 min
  Загалмайн нигүүлсэлд амьдардаг Христэд итгэгч

  Загалмайн нигүүлсэлд амьдардаг Христэд итгэгч

  Эзэний өдрийн үг
  Пак Жэюүл пастор
  2023.09.17

  • 1 hr 45 min
  Бурханыг баярлуулдаг амьдрал

  Бурханыг баярлуулдаг амьдрал

  Лхагва гарагийн үг2023.09.13
  И Иохан пастор----more----

  • 1 hr 38 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
49 Ratings

49 Ratings

Zulerdene ,

Great

thankyou so much

elkanaelkana ,

🙏🏻

God bless

Sukhee Batsukh ,

Great!

Thank you for Sermons! God bless you!

You Might Also Like