1 hr 5 min

S1E4 Дизайнерийн харилцааны чадва‪р‬ mpaty

    • Design

Харилцааны чадвар буюу бидэнд хамгийн их тулгарч буй асуудлын талаар хуваалцлаа... Лаг ярьдаг юм шиг ямар ч засваргүй л оруулаад байгаа та хэд минь сайн муу бүх зүйлийг нь илэн далангүй хуваалцаарай яаж сайжруулахаар байна :)

Харилцааны чадвар буюу бидэнд хамгийн их тулгарч буй асуудлын талаар хуваалцлаа... Лаг ярьдаг юм шиг ямар ч засваргүй л оруулаад байгаа та хэд минь сайн муу бүх зүйлийг нь илэн далангүй хуваалцаарай яаж сайжруулахаар байна :)

1 hr 5 min

Top Podcasts In Design