34 min

S2EP11. Б.Эрдэнэбат- Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж буй шүүхийн практи‪к‬ LegalTalks

    • Social Sciences

Цуврал подкастын 11 дэх  дугаараар “Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Дотоод
хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн багш, Хууль зүйн доктор /Ph.D/ Б.Эрдэнэбаттай ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр хуульч, өмгөөлөгч, Хууль зүйн магистр Ж.Батмөнх оролцлоо.

Цуврал подкастын 11 дэх  дугаараар “Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Дотоод
хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн багш, Хууль зүйн доктор /Ph.D/ Б.Эрдэнэбаттай ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр хуульч, өмгөөлөгч, Хууль зүйн магистр Ж.Батмөнх оролцлоо.

34 min