47 min

S2EP9. Ө.Эрдэнэ-Очир - Төрийн байгууллага, албан тушаалтны төрд учруулсан хохирлыг буруутай албан тушаалтнаас нэхэмжлэх эрхийг тодорхойлж ‪б‬ LegalTalks

    • Social Sciences

Цуврал подкастын 9 дэх  дугаараар “Төрийн байгууллага, албан тушаалтны төрд учруулсан хохирлыг буруутай албан тушаалтнаас нэхэмжлэх эрхийг тодорхойлж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Өмгөөллийн “Онч нүүдэл” ХХН-ийн үүсгэн байгуулагч, партнер өмгөөлөгч Ө.Эрдэнэ-Очиртой ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр “Легал дата” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын судлаач, хуульч П.Баттулга оролцлоо.

Цуврал подкастын 9 дэх  дугаараар “Төрийн байгууллага, албан тушаалтны төрд учруулсан хохирлыг буруутай албан тушаалтнаас нэхэмжлэх эрхийг тодорхойлж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Өмгөөллийн “Онч нүүдэл” ХХН-ийн үүсгэн байгуулагч, партнер өмгөөлөгч Ө.Эрдэнэ-Очиртой ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр “Легал дата” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын судлаач, хуульч П.Баттулга оролцлоо.

47 min