44 min

Unsick podcast #32 COVID19 вирусийн эсрэгбие гэж юу вэ? Вакцин хэзээ гарах вэ? Unsick podcast

    • Health & Fitness

АУ-ны доктор, Ассистант профессор Б.Ганчимэг дархлаа судлаач та бүхэндээ COVID19 вирусийн эсрэгбие, түргэвчилсэн тест, сүргийн дархлаа, вакцин үйлдвэрлэл, вакцины цаашдын төлөв зэргээр эрүүл мэндийн боловсрол олгох болно. Мөн хүний их эмчээс Япон улсын Нагасакигийн их сургуулийн микробиологи дархлаа судлалын тэнхимд эрдмийн зэрэг хамгаалсан талаарх арга замаа дэлгэрэнгүй хуваалцсан юм. Тэрээр Б.Ганчимэг нь халуун хумхаа өвчний үеийн Т эсийн үйл ажиллагаа, Интерлейкин-27-ын дархлаа зохицуулга сэдвээр судалгааны ажил хийж байна.
Youtube channel: shorturl.at/fxyKO

АУ-ны доктор, Ассистант профессор Б.Ганчимэг дархлаа судлаач та бүхэндээ COVID19 вирусийн эсрэгбие, түргэвчилсэн тест, сүргийн дархлаа, вакцин үйлдвэрлэл, вакцины цаашдын төлөв зэргээр эрүүл мэндийн боловсрол олгох болно. Мөн хүний их эмчээс Япон улсын Нагасакигийн их сургуулийн микробиологи дархлаа судлалын тэнхимд эрдмийн зэрэг хамгаалсан талаарх арга замаа дэлгэрэнгүй хуваалцсан юм. Тэрээр Б.Ганчимэг нь халуун хумхаа өвчний үеийн Т эсийн үйл ажиллагаа, Интерлейкин-27-ын дархлаа зохицуулга сэдвээр судалгааны ажил хийж байна.
Youtube channel: shorturl.at/fxyKO

44 min

Top Podcasts In Health & Fitness