1 hr 11 min

بخت بیدادگ‪ر‬ Wrapup | رپاپ

    • Books

کتابی که برای این قسمت در نظر گرفتیم کتابیه به نام بخت بیدادگر نوشته هدا مارگولیوس کوالی و ترجمه مرضیه خشنود، این کتاب داستان برشی از زندگی نویسنده کتاب خانم هدا مارگولیوس کووالی هست که مطمئن ام از شنیدنش لذت میبرید
این کتاب درباره داستان زندگی پرماجرای دختریه به نام هدا ، چیزی که داستان زندگی هدا رو از بقیه داستان ها متمایز میکنه اینه که اون جزو معدود کسانی بوده که هم در اسارت حکومت فاشیستی هیتلر بوده و هم در اسارت حکومت کمونیستی استالین و تجربه زندگی در هر دو حکومت توتالیتر رو داشت و تو این کتاب هم  از همین تجربه هاش نوشته، از بلاهایی که به عنوان یک دختر یهودی تو شهر پراگ تحت اشغال آلمانی ها سرش اومد تا سیاه ترین روزهای زندگیش در شهر پراگی که زیرسلطه کمونیست ها اداره میشد.
اسپانسر
اپلیکیشن Say

اینستاگرام ، تلگرام ، توییتر
شما میتونید از طریق لینک زیر از ما حمایت کنید
حمایت مالی

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

کتابی که برای این قسمت در نظر گرفتیم کتابیه به نام بخت بیدادگر نوشته هدا مارگولیوس کوالی و ترجمه مرضیه خشنود، این کتاب داستان برشی از زندگی نویسنده کتاب خانم هدا مارگولیوس کووالی هست که مطمئن ام از شنیدنش لذت میبرید
این کتاب درباره داستان زندگی پرماجرای دختریه به نام هدا ، چیزی که داستان زندگی هدا رو از بقیه داستان ها متمایز میکنه اینه که اون جزو معدود کسانی بوده که هم در اسارت حکومت فاشیستی هیتلر بوده و هم در اسارت حکومت کمونیستی استالین و تجربه زندگی در هر دو حکومت توتالیتر رو داشت و تو این کتاب هم  از همین تجربه هاش نوشته، از بلاهایی که به عنوان یک دختر یهودی تو شهر پراگ تحت اشغال آلمانی ها سرش اومد تا سیاه ترین روزهای زندگیش در شهر پراگی که زیرسلطه کمونیست ها اداره میشد.
اسپانسر
اپلیکیشن Say

اینستاگرام ، تلگرام ، توییتر
شما میتونید از طریق لینک زیر از ما حمایت کنید
حمایت مالی

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

1 hr 11 min