59 min

تولد یک قزاق | داستان زندگی رضا شاه، از کودکی تا روز تاجگذار‪ی‬ پادکست راوکده

    • History

این داستانِ از تولد تا سلطنت مردیه، که تو زمستون به دنیا اومد؛ زمستون، کودتا کرد و تو زمستون هم سلسله‌ش از هم فروپاشید. کسی که تو یه خانواده گمنام تو یه روستای دور افتاده تو مازندران به دنیا اومد. خیلی زود نظامی شد. مسلسل به دست گرفت و تو  کوچه پس کوچه‌های تهران قد کشید... .
راه های حمایت مالی (لینک همه مسیر ها در وبسایت راوکده به آدرس Ravkadeh.ir قرار گرفته است)
- وبسایت حامی باش؛ چه عزیزان داخل کشور و چه خارج از کشور می‌تونند از این طریق از ما حمایت مالی ریالی یا ارزی دلخواه داشته باشند.
- وب سایت Patreon؛ که فقط مخصوص حامیان خارج‌نشین ما فراهم شده و مخصوص حمایت ارزی هست.
- ارز دیجیتال و بیت کوین؛ که می‌تونید به کیف پول ما مقدار دلخواه بیت کویین واریز کنید.
- شماره و واریز مستقیم:
شماره شبا (IR660540107247000564489601)
شماره حساب (47000564489601)
شماره کارت (6221061211232550)
(بنام: محمدعلی نامه ای | بانک پارسیان)

 منابع این قسمت
- کتاب رضا شاه از الشتر تا آلاشت
- کتاب ایران برآمدن رضاخان
- کتاب رضا نام تا رضاخان
- کتاب رضا شاه از تولد تا مرگ
- کتاب سایه به سایه رضا شاه
- مستند روزگار رضاخانی
- کتاب رضا شاه و بریتانیا
- کتاب خودِ خدا

 برجسته ترین آثار موسیقی این قسمت
- آلبوم به خاطر سنگفروشی که مرا به تو می رساند | استاد فردین خلعتبری
- ابراهیم حامدی (اِبی) | بدرقه

خدمات اسپانسری و همکاری 🤝🏻 (از طریق وبسایت راوکده)

این داستانِ از تولد تا سلطنت مردیه، که تو زمستون به دنیا اومد؛ زمستون، کودتا کرد و تو زمستون هم سلسله‌ش از هم فروپاشید. کسی که تو یه خانواده گمنام تو یه روستای دور افتاده تو مازندران به دنیا اومد. خیلی زود نظامی شد. مسلسل به دست گرفت و تو  کوچه پس کوچه‌های تهران قد کشید... .
راه های حمایت مالی (لینک همه مسیر ها در وبسایت راوکده به آدرس Ravkadeh.ir قرار گرفته است)
- وبسایت حامی باش؛ چه عزیزان داخل کشور و چه خارج از کشور می‌تونند از این طریق از ما حمایت مالی ریالی یا ارزی دلخواه داشته باشند.
- وب سایت Patreon؛ که فقط مخصوص حامیان خارج‌نشین ما فراهم شده و مخصوص حمایت ارزی هست.
- ارز دیجیتال و بیت کوین؛ که می‌تونید به کیف پول ما مقدار دلخواه بیت کویین واریز کنید.
- شماره و واریز مستقیم:
شماره شبا (IR660540107247000564489601)
شماره حساب (47000564489601)
شماره کارت (6221061211232550)
(بنام: محمدعلی نامه ای | بانک پارسیان)

 منابع این قسمت
- کتاب رضا شاه از الشتر تا آلاشت
- کتاب ایران برآمدن رضاخان
- کتاب رضا نام تا رضاخان
- کتاب رضا شاه از تولد تا مرگ
- کتاب سایه به سایه رضا شاه
- مستند روزگار رضاخانی
- کتاب رضا شاه و بریتانیا
- کتاب خودِ خدا

 برجسته ترین آثار موسیقی این قسمت
- آلبوم به خاطر سنگفروشی که مرا به تو می رساند | استاد فردین خلعتبری
- ابراهیم حامدی (اِبی) | بدرقه

خدمات اسپانسری و همکاری 🤝🏻 (از طریق وبسایت راوکده)

59 min

Top Podcasts In History

NOISER
Goalhanger Podcasts
Goalhanger Podcasts
Jocko Willink and Darryl Cooper
NOISER
Immediate Media