1 hr 5 min

فرجام آریامهر (2) | داستان زندگی و سرنوشت محمدرضا پهلو‪ی‬ پادکست راوکده

    • History

در ادامه قسمت قبل، داستان اتفاقات دهه پنجاه، تا زمان وقوع انقلاب رو میشنویم و با دلایل اصلی نارضایتی مردم، که منجر به انقلاب و تشکیل حکومت جدید شد، آشنا میشیم؛ نهایتا هم، داستان خروج و درگذشت غم انگیز شاه رو میشنویم. تو قسمت قبل روی خوش سکه رو دیدیم؛ حالا باید داستان اون روی سکه رو هم، بشنویم. ادامه داستان از اونجایی شروع میشه که چند سالی از طرح اصطلاحات ارضی گذشته و زمین ها از خان ها گرفته شده و به رعیت ها داده شده...

حمایت مالی ریالی و ارزی از پادکست راوکده 🤍 (از طریق وبسایت راوکده)
خدمات اسپانسری و همکاری 🤝🏻 (از طریق وبسایت راوکده)

حامیان
ابر زَس، پلتفرم ارائه‌ محصولات و راهکارهای اَبری | کد تخفیف RAVKADEH15
نرم افزار CRM دانا | کد تخفیف RAVKADEH20

 منابع این قسمت
- کتاب نگاهی به شاه
- کتاب معمای شاه
- کتاب پاسخ به تاریخ
- کتاب آخرین سفر شاه
- کتاب تاریخ ایران، دوره پهلوی
-  کتاب همه مردان شاه
- کتاب ایران بر ضد شاه
- کتاب تراژدی تنهایی
- کتاب کارنامه مصدق
- مستند ارثیه پدری
- کتاب مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران
- کتاب رضا شاه از تولد تا مرگ
- کتاب از رضا شاه تا محمدرضا پهلوی

 برجسته ترین آثار موسیقی های این قسمت
- آلبوم به خاطر سنگفروشی که مرا به تو می رساند | استاد فردین خلعتبری
- گنجشکک اشی مشی | استاد فرهاد مهراد
- رویای هستی | استاد غلامحسین بنان

در ادامه قسمت قبل، داستان اتفاقات دهه پنجاه، تا زمان وقوع انقلاب رو میشنویم و با دلایل اصلی نارضایتی مردم، که منجر به انقلاب و تشکیل حکومت جدید شد، آشنا میشیم؛ نهایتا هم، داستان خروج و درگذشت غم انگیز شاه رو میشنویم. تو قسمت قبل روی خوش سکه رو دیدیم؛ حالا باید داستان اون روی سکه رو هم، بشنویم. ادامه داستان از اونجایی شروع میشه که چند سالی از طرح اصطلاحات ارضی گذشته و زمین ها از خان ها گرفته شده و به رعیت ها داده شده...

حمایت مالی ریالی و ارزی از پادکست راوکده 🤍 (از طریق وبسایت راوکده)
خدمات اسپانسری و همکاری 🤝🏻 (از طریق وبسایت راوکده)

حامیان
ابر زَس، پلتفرم ارائه‌ محصولات و راهکارهای اَبری | کد تخفیف RAVKADEH15
نرم افزار CRM دانا | کد تخفیف RAVKADEH20

 منابع این قسمت
- کتاب نگاهی به شاه
- کتاب معمای شاه
- کتاب پاسخ به تاریخ
- کتاب آخرین سفر شاه
- کتاب تاریخ ایران، دوره پهلوی
-  کتاب همه مردان شاه
- کتاب ایران بر ضد شاه
- کتاب تراژدی تنهایی
- کتاب کارنامه مصدق
- مستند ارثیه پدری
- کتاب مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران
- کتاب رضا شاه از تولد تا مرگ
- کتاب از رضا شاه تا محمدرضا پهلوی

 برجسته ترین آثار موسیقی های این قسمت
- آلبوم به خاطر سنگفروشی که مرا به تو می رساند | استاد فردین خلعتبری
- گنجشکک اشی مشی | استاد فرهاد مهراد
- رویای هستی | استاد غلامحسین بنان

1 hr 5 min

Top Podcasts In History

Goalhanger Podcasts
Dr. Lantern Jack
Goalhanger Podcasts
NOISER
Rich Napolitano
NOISER