14 min

Solat identiti kita | Legasi Legasi

    • Islam

Legasi terbesar yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW ialah solat. Solat yang memberikan kerehatan batin, mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Solat adalah titik mula sebuah perubahan.

Legasi terbesar yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW ialah solat. Solat yang memberikan kerehatan batin, mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Solat adalah titik mula sebuah perubahan.

14 min