9 episodes

Tuyển tập những Postcast của ChiVT. Bắt đầu bằng những cuốn sách nói.
Xem thêm nhiều nội dung khác tại website của Chí nhé https://vutranchi.com

Tuyển tập Podcast của ChiVT Tran Chi

  • Arts

Tuyển tập những Postcast của ChiVT. Bắt đầu bằng những cuốn sách nói.
Xem thêm nhiều nội dung khác tại website của Chí nhé https://vutranchi.com

  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 5 - Cuối)

  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 5 - Cuối)

  Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.

  Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam

  XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống ( Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí vutranchi.com 


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/chivt/message

  • 1 hr 3 min
  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 4)

  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 4)

  Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.

  Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam

  XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống ( Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí vutranchi.com 


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/chivt/message

  • 2 hrs 15 min
  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 3)

  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 3)

  Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.

  Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam

  XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống ( Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí vutranchi.com 


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/chivt/message

  • 2 hrs 42 min
  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 2)

  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 2)

  Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.

  Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam

  XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống ( Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí vutranchi.com 


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/chivt/message

  • 1 hr 57 min
  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie - 9 lời khuyên giúp đọc sách hiệu quả

  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie - 9 lời khuyên giúp đọc sách hiệu quả

  9 Lời khuyên của Dale Carnegie giúp đọc sách hiệu quả hơn - Đây là một phần mở rộng trong cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống.

  ====

  Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.

  Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam

  XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống ( Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí vutranchi.com 


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/chivt/message

  • 6 min
  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 1)

  [Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 1)

  Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.

  Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam

  XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống ( Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí vutranchi.com 


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/chivt/message

  • 1 hr 56 min

Top Podcasts In Arts

Listeners Also Subscribed To