27 episodes

Podcast by Hüseyin Arslan

Hüseyin Arslan Hüseyin Arslan

  • Society & Culture

Podcast by Hüseyin Arslan

  Üretim Sahnesi - Konuklar: A. E. Küçükemirler, M. E. Ünal, T. Öztürk

  Üretim Sahnesi - Konuklar: A. E. Küçükemirler, M. E. Ünal, T. Öztürk

  Ahmet Emin Küçükemirler, Muhammed Esad Ünal ve Taha Öztürk ile şu konuları konuştuk:

  - Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz?
  - Ekibinizde kimler var?
  - Neden "Üretim Sahnesi" ismi koydunuz?
  - "Üretim Bir Kültür Meselesidir!" mottosunu neden benimsediniz?
  - Podcaste isim ve motto bulma sürecinden bahseder misiniz?
  - Podcast olarak mı devam edeceksiniz?
  - Konukları neye göre belirliyorsunuz?
  - Yayından önce nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz?
  - İyi bir podcast için teknik detaylar nelerdir?
  - Bu yayınlarla esas itibariyle neyi amaçlıyorsunuz?
  - Hangi kitleyi hedefliyorsunuz?
  - Bazı fabrikaların üretim yöntemleri ile ilgili yayınlar yapacak mısınız?
  - Size konuk olmak isteyen birisi sizinle nasıl iletişim kurabilir?

  YouTube: youtube.com/huseynarslan
  Twiiter: twitter.com/huseynarslan

  • 34 min
  Poetik ve Politik - Konuk: Besim F. Dellaloğlu

  Poetik ve Politik - Konuk: Besim F. Dellaloğlu

  Besim F. Dellaloğlu ile şu konuları konuştuk:

  - Neden bir ansiklopedi tarzında bir kitap yazma ihtiyacı hissetiniz? Bu gelenek sona erdiğine dair tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
  - Akademide bir geleneğe sizce neden ihtiyaç var?
  - Politik olanı poetik olandan neden kolay ayırt edilemiyor? Ayrıca poetik olan politik olanı neden öncelemektedir?
  - Bu ülkede Batı hayranlığının da Batı düşmanlığının da yüzeysel olduğunu düşünüyorsunuz. Neden?
  - Sosyoloji ve kültürel çalışmalar arasındaki fark
  - Kitap öncelik olarak kültür hakkındadır. Kültürü nasıl tanımlıyorsunuz ve Medeniyet kavramı ile olan ilişkisine değinir misiniz?
  - Rönesans ile kadim arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız?
  - Kültürler arası geçirgenlik veya çatışmada kültürlerden biri dejenerasyona uğratır mı?
  - Matbaa bazı yazılı eserlerin kalıcı hale gelmesini sağladı. Buradaki seçimin siyasi refleksle gerçekleştiğini düşünüyor musunuz?
  - Türkiye'nin neden bir kanonu ve klasikleri yok?
  - Batı medeniyeti için Homeros, İncil, Sheakspere kanon silsilesi kabul edebilir miyiz?
  - Türk Aydın'ın kendi toplumuna yabancılaşması hakkında ne düşünüyorsunuz?
  - Medreselerin dini eğitim veren kurumlar olduğu hep düşünülür ancak ortaçağ döneminde üniversiteler de din eğitim veren kurumlardı. Türkiye'de formlar neden bu kadar belirleyici?

  YouTube: youtube.com/huseynarslan
  Twitter: twitter.com/huseynarslan

  • 1 hr 46 min
  Türk - Arap İlişkileri - Konuk: Gülsüm Polat

  Türk - Arap İlişkileri - Konuk: Gülsüm Polat

  Dumlupınar Üniversitesi Tarihi Bölümünden Doç. Dr. Gülsüm Polat ile şu konuları konuştuk:

  - Kaynaklarda Şibhü Ceziretü-l Arap diyen geçen bölgede hangi ülkeler yer alıyor?
  - Arap milliyetçiliği neden ortaya çıkmıştır?
  - II. Abdülhamid'in tahtan indirilmesi Arap bölgelerinde nasıl karşılandı?
  - II. Abdülhamid Döneminde İstanbul'da alıkonan Arap liderler
  - İttihad ve Terakki yönetiminin Arap Milliyetçiliğinin yayılması üzerinde etkisi olmuş mudur?
  - Urabi Paşa isyanında Abdülhamit İngilizlere destek için asker gönderdi mi?
  - İngilizlerin Arap milliyetçiliği üzerinde etkisi olmuş mudur?
  - Arap bölgelerinin "salyaneli eyalet” statüsünde idi. Neden?
  - I. Dünya Savaşı öncesi Arap Yarımadası'ndaki siyasi durumdan bahsedebilir misiniz?
  - I. Dünya Savaşı öncesi Arap isyanları ve nedenlerinden bahsedebilir misiniz?
  - İngilizler bazı yerleri Hem Araplara hem de Yahudi veya Fransızlara vaat etmeleri İngiliz oyunu mudur?
  - Osmanlı Devleti, İngilizlerin Arap liderleri ile giriştiği ittifak karşısında önlem almaya çalışmış mıdır?
  - Cemal Paşa'nın Arap isyanı üzerindeki etkisi nedir?
  - Cemal Paşa, Suriye'deki liderlere karşı sert tedbirler alırken Şerif Hüseyin'e neden daha müsamahakâr davranmıştır?
  - "Cemal Paşa itilaf devletleri kendisine ve ailesine krallık statüsü sağlarlarsa Osmanlı'nın Suriye'deki Ordusunu savaştan çekeceği" iddiası doğru mu?
  - Lübnan'da yaşanan kıtlıkta Cemal Paşa'nın bir suçu var mıdır?- Cemal Paşa Suriye'yi neden terk etmiştir?
  - Cemal Paşa'nın öldürülmesinde Arap liderlerin payı var mıdır?
  - Balfour Deklarasyonu İngiliz - Arap anlaşmasını nasıl etkilemiştir?
  - Falih Rıfkı Atay'ın Zeytindağı kitabında anlatılanlar gerçek mi?
  - İngilizler, neden İbn-i Suud ailesini neden Şerif Hüseyin'e tercih etmişlerdir?
  - Sykes Picot anlaşması Bolşevikler tarafından ifşa edildikten sonra Şerif ve taraftarları isyana nasıl devam etmişlerdir?
  - Gertrutbel, Arap ülkelerinde nasıl tanınır?
  - Milli Mücadele döneminde Arap ülkeleri ile işbirliği var mıydı?
  - Lozan konferansı ve kararları Türk - Arap ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
  - Musul meselesinden bahsedebilir misiniz?
  - Şerif Hüseyin'e İngilizler tarafından sadece Hicaz Krallığı mı vaat edilmiştir?
  - Fahreddin Paşa'nın Medine Savunması

  YouTube: youtube.com/huseynarslan
  Twitter: twitter.com/huseynarslan

  • 1 hr 30 min
  Neymiş Mesele? - Konuk: M. Esat Yılmaz

  Neymiş Mesele? - Konuk: M. Esat Yılmaz

  Av. Mahmut Esat Yılmaz ile şu konuları konuştuk:

  - Kanun Teklifi neden bu kadar gündem oldu?
  - BM Güvenlik Konseyi Yaptırım Kararları ve FATF nedir?
  - Güvenlik Konseyi kararları bu kanunla birlikte mi iç hukuk bakımından bağlayıcı olacak?
  - Türkiye'nin şimdiye kadar uymadığı BM GK kararı var mı?
  - BM GK kararları bağlayıcı olmasına rağmen neden bu konuda kanun çıkarılma ihtiyacı var ?
  - Kanun sadece kitlesel imha silahlarıyla mı ilgili?
  - Kanunla birlikte hangi kanunlarda düzenlemeler geliyor?
  - Kanunla birlikte sivil toplum bakımından nasıl düzenlemeler geliyor?
  - Kanun suiistimale açık mı?
  - Avukatların sır saklama yükümlülüğüne istisna getirilmesini nasıl
  değerlendiriyorsunuz?
  - Mecliste tartışmalar hangi eksende gerçekleşti?
  - Şu an yürürlüğü girdi mi veya yürürlüğe girmeme ihtimali nedir?
  - Derneklerle ilgili getirilen Bakanlık tarafından kapatılma gibi düzenlemeler örgütlenme hakkının ihlali olarak yorumlanabilir mi?
  - Kanundan bağımsız olarak BM GK'nın geniş yetkilere sahip olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
  - Kanun ile ilgili genel düşünceleri

  YouTube: youtube.com/huseynarslan
  Twitter: twitter.com/huseynarslan

  • 23 min
  Bir Başkadır - Konuk: Mesut Bostan

  Bir Başkadır - Konuk: Mesut Bostan

  Marmara Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünden Araş. Gör. Mesut Bostan ile şu konuları konuştuk:

  - Bir başkadır dizisini bir başka yapan şey nedir?
  - Dizinin toplumsal gerçekliği yansıttığını düşünüyor musunuz?
  - Postmodern dizi ile neyi kast ediyorsunuz?
  - Bir dizinin iyi olmasını nasıl tespit edebiliriz?
  - Dücane Cündioğlu'nun dizi ile ilgili yorumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
  - İmam' karakteri hakkında ne düşünüyorsunuz?
  - "Başörtülü gündelikçi, dindar ailenin başörtüsünü çıkarmak isteyen kızı, cipe binen başörtülü" klişelerine yer vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
  - Dizi günümüz Türkiyesini mı yoksa geçmişte yaşananları nostaljik bir dille mi anlatıyor?
  - Dizi Türkiye mozaiği sunuyor mu?
  - Dizide farklı kesimleri temsil eden karakterler var. Bu kesimlerin birbirini anlaşmasında dizinin bir etkisi olabileceğini düşünüyor musunuz?
  - Dizi biz bir aileyiz göndermesi yapıyor mu?
  - Terapi dizileri neden bu kadar popüler oldu?
  - Toplumun farklı kesimlerinin birbiri ile ilgili “bir sır gibi senelerce saklanan" düşüncelere ışık tuttuğu söylenebilir mi?
  - ​Bir yönetmen "İslami camiayı Netflix'e çekmek için yapılan bir proje"dedi. Siz ne dersiniz?
  - ​Dizinin algı yönetimi yapmak gibi bir amacı olduğunu düşüyor musunuz?
  - Hilmi'nin kültürlü bir imam olarak karakterize edilmesi din ve bilimin bir arada olması gerektiğine dair bir vurgudan mı kaynaklanmaktadır?
  - Dijital diziler çok çabuk izleniyor ve kısa sürede birçok yazının konusu haline geliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

  YouTube: youtube.com/huseynarslan
  Twitter: twitter.com/huseynarslan

  • 1 hr 4 min
  İslamcı Dergiler Projesi - Konuk: Büşra Bulut

  İslamcı Dergiler Projesi - Konuk: Büşra Bulut

  İslamcı Dergiler Projesi (https://www.idp.org.tr) Koordinatörü Büşra Bulut ile şu konuları konuştuk:

  - Neden İslamcı Dergiler Projesi'ne ihtiyaç duydunuz?
  - Proje nasıl ortaya çıkmıştır?
  - Proje ekibinde kimler yer aldı?
  - Proje kapsamında yapılan dönemlendirmeden bahsedebilir misiniz?
  - Dergileri nasıl temin ettiniz?
  - Proje kapsamında şuana kadar yapılan faaliyetlerden bahsedebilir misiniz?
  - Dergilerin hepsine site üzerinden ulaşabiliyor muyuz?
  - İDP kapsamında yapılan yayınlardan bahsedebilir misiniz?
  - Dergilerin telifini nasıl alabildiniz?
  - İslamcı kitapları toplama gibi bir projeniz var mı?
  - İslamcı düşüncenin dönüşümünü dergicilik üzerinden okuyabilir miyiz?
  - Dergilerdeki müstear isimlerin aslında kimler olduğunu nasıl tespit edebildiniz?
  - Türkiye Yayıncılığın Hafızası çalışmasından bahsedebilir misiniz?
  - Siz birçok sözlü tarih çalışmasına katıldınız. Mülakatları yapmadan önce nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz?
  - Sözlü tarih çalışmasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Zorlandığınız kısımlar neleri idi?
  - Sözlü tarih çalışmasının size kattığı faydalardan bahsedebilir misiniz?
  - Mülakatlardan aklınızda kalan bir hatıradan bahsedebilir misiniz?
  - Değişimini görebildiğiniz dergilerden birinden bahsedebilir misiniz?

  YouTube: youtube.com/huseynarslan
  Twitter: twitter.com/huseynarslan

  • 52 min

Top Podcasts In Society & Culture