18 min

Ohun Aanu Episode 321 Ohun Aanu

    • Christianity

Topic: Enito rin ninu ilana, at’eni to d’ogbon sii #Description: Jer 17:10 “Èmi Olúwa ń wo ọkàn àti èrò inú ọmọ ènìyàn láti san èrè iṣẹ́ rẹ̀ fún un, gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà rẹ̀ àti gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀.”

Topic: Enito rin ninu ilana, at’eni to d’ogbon sii #Description: Jer 17:10 “Èmi Olúwa ń wo ọkàn àti èrò inú ọmọ ènìyàn láti san èrè iṣẹ́ rẹ̀ fún un, gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà rẹ̀ àti gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀.”

18 min