54 min.

פרק 2 - מה צריך כדי להתחיל לרוץ? ראנסופיה חוכמת הריצה

    • Hardlopen

רוצים להתחיל לרוץ אבל לא בטוחים מה אתם צריכים או אולי לא צריכים כדי להתחיל לרוץ.בפרק הזה גלעד קראוז ושליו ברוש יחפרו לעומק בעניין וגם יתווכחו על נושאים מהותיים. 

רוצים להתחיל לרוץ אבל לא בטוחים מה אתם צריכים או אולי לא צריכים כדי להתחיל לרוץ.בפרק הזה גלעד קראוז ושליו ברוש יחפרו לעומק בעניין וגם יתווכחו על נושאים מהותיים. 

54 min.

Top-podcasts in Hardlopen