45 min.

قتل در خانه خانواده روتیر C is 4 Crime - جیم برای جرم

    • Maatschappij & cultuur

دو تا از پسرهای خانواده روتیر در نیمه شبی به قتل رسیدند و مادر خانواده آسیب‌های خطرناک دید، دادگاه بدلیل عدم شواهد لازم مادر بچه ها را برای قتل یکی از بچه ها محکمه کرد و ادامه ماجرا....

دو تا از پسرهای خانواده روتیر در نیمه شبی به قتل رسیدند و مادر خانواده آسیب‌های خطرناک دید، دادگاه بدلیل عدم شواهد لازم مادر بچه ها را برای قتل یکی از بچه ها محکمه کرد و ادامه ماجرا....

45 min.

Top-podcasts in Maatschappij & cultuur