140 afleveringen

ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง

ซีดีหยุดที่ใจ จบที่ใจ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณ luangtanarongsak.com

  • Boeddhisme

ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง

  001 ตัดให้ขาดฉับ ๆ ๆ

  001 ตัดให้ขาดฉับ ๆ ๆ

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 001

  • 16 min.
  002 ฟังธรรมให้เข้าถึงใจ

  002 ฟังธรรมให้เข้าถึงใจ

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 002

  • 4 min.
  003 ศีล สมาธิ ปัญญา - วาง

  003 ศีล สมาธิ ปัญญา - วาง

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 003

  • 3 min.
  004 บริกรรมพุทโธ สักแต่ว่ารู้

  004 บริกรรมพุทโธ สักแต่ว่ารู้

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 004

  • 9 min.
  005 ตั้งเป้าไว้ผิดในคำบริกรรมพุทโธ จึงปฏิบัติผิด

  005 ตั้งเป้าไว้ผิดในคำบริกรรมพุทโธ จึงปฏิบัติผิด

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 005

  • 21 min.
  006 สัจธรรมแห่งชีวิต

  006 สัจธรรมแห่งชีวิต

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 006

  • 19 min.

Top-podcasts in Boeddhisme

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op