300 afleveringen

ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง

ไฟล์ล่าสุด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย luangtanarongsak.com

  • Boeddhisme
  • 5.0 • 3 beoordelingen

ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง

  201019A2-2 ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสมาธิ ตอนที่2 (แนะนำ)

  201019A2-2 ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสมาธิ ตอนที่2 (แนะนำ)

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 37 min.
  201019A2-1 ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสมาธิ ตอนที่1 (แนะนำ)

  201019A2-1 ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสมาธิ ตอนที่1 (แนะนำ)

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 34 min.
  201019A1-1 ไม่เข้าใจธรรมชาติ (แนะนำ)

  201019A1-1 ไม่เข้าใจธรรมชาติ (แนะนำ)

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 10 min.
  201008B1-4 รู้เป็นธรรมชาติที่ไม่พร่อง (แนะนำ)

  201008B1-4 รู้เป็นธรรมชาติที่ไม่พร่อง (แนะนำ)

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 32 min.
  201008B1-3 รู้แบบ One Way (แนะนำ)

  201008B1-3 รู้แบบ One Way (แนะนำ)

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 23 min.
  201008A1-1 สติรู้เท่าทันทุกขณะปัจจุบัน (แนะนำ)

  201008A1-1 สติรู้เท่าทันทุกขณะปัจจุบัน (แนะนำ)

  ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม

  • 48 min.

Klantrecensies

5.0 van 5
3 beoordelingen

3 beoordelingen

Top-podcasts in Boeddhisme

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op