6 min.

1962 舊情綿綿 Kā 台灣 ê 歷史唱轉來

    • Geschiedenis

演唱人:洪一峰
作曲人:洪一峰
作詞人:葉俊麟

一言說出,就(tsiū)欲放予袂記得
舊情綿綿,暝日 khah 想也是你
明知你是楊花水性,因何偏偏對你鍾情
啊~毋想你,毋想你,毋想你
怎樣我又閣想起,昨日談戀 ê 港邊

青春夢斷(tn̄g),你我已經是無望
舊情綿綿,心內只想你一人
明知你是有刺野花,因為怎樣我毋反悔
啊~毋想你,毋想你,毋想你
怎樣我又每暗夢,彼日談情的樓窗

男子立誓,甘願看破來避走
舊情綿綿,猶原對你情義厚
明知你是輕薄無情,因何偏偏為你犧性
啊~毋想你,毋想你,毋想你
怎樣若看黃昏到,就(tiō)來想你目屎流。

舊情綿綿電影:
https://www.youtube.com/watch?v=lfwODaBsSzI

台文歌詞參考:
https://kuasu.tgb.org.tw/song/122/

演唱人:洪一峰
作曲人:洪一峰
作詞人:葉俊麟

一言說出,就(tsiū)欲放予袂記得
舊情綿綿,暝日 khah 想也是你
明知你是楊花水性,因何偏偏對你鍾情
啊~毋想你,毋想你,毋想你
怎樣我又閣想起,昨日談戀 ê 港邊

青春夢斷(tn̄g),你我已經是無望
舊情綿綿,心內只想你一人
明知你是有刺野花,因為怎樣我毋反悔
啊~毋想你,毋想你,毋想你
怎樣我又每暗夢,彼日談情的樓窗

男子立誓,甘願看破來避走
舊情綿綿,猶原對你情義厚
明知你是輕薄無情,因何偏偏為你犧性
啊~毋想你,毋想你,毋想你
怎樣若看黃昏到,就(tiō)來想你目屎流。

舊情綿綿電影:
https://www.youtube.com/watch?v=lfwODaBsSzI

台文歌詞參考:
https://kuasu.tgb.org.tw/song/122/

6 min.

Top-podcasts in Geschiedenis