10 episodes

We nemen je mee door Den Haag en gaan in gesprek met mensen die de stad duurzamer, socialer, en inclusiever maken. GroenLinksers praten in deze podcast met mensen van diverse achtergronden die op hun eigen manier bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen die Den Haag ons biedt.
Abonneer je op de podcast via je favoriete app om geen afleveringen te missen, en volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven.
GroenLinks Den Haag is de afdeling van GroenLinks voor de gemeente Den Haag. Wij staan voor een duurzaam, sociaal en betrokken Den Haag. Waar iedereen schone lucht kan ademen, eerlijke kansen krijgt, en waar je kan zijn wie je bent.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Achter de Duinen GroenLinks Den Haag

  • Nieuws

We nemen je mee door Den Haag en gaan in gesprek met mensen die de stad duurzamer, socialer, en inclusiever maken. GroenLinksers praten in deze podcast met mensen van diverse achtergronden die op hun eigen manier bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen die Den Haag ons biedt.
Abonneer je op de podcast via je favoriete app om geen afleveringen te missen, en volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven.
GroenLinks Den Haag is de afdeling van GroenLinks voor de gemeente Den Haag. Wij staan voor een duurzaam, sociaal en betrokken Den Haag. Waar iedereen schone lucht kan ademen, eerlijke kansen krijgt, en waar je kan zijn wie je bent.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  Rozemarijn van ‘t Einde, Klimaatwaker. Over de noodzaak om het klimaat prioriteit te geven in het nieuwe regeerakkoord en klimaatactivisme

  Rozemarijn van ‘t Einde, Klimaatwaker. Over de noodzaak om het klimaat prioriteit te geven in het nieuwe regeerakkoord en klimaatactivisme

  In deze aflevering van onze podcast Achter de Duinen spreken Jarre en Lisa met Rozemarijn van ’t Einde. Zij is één van de initiatiefnemers van de Klimaatwake. Tijdens de gehele kabinetsformatie waken de Klimaatwakers voor het Catshuis in Den Haag, dag en nacht. Met deze actie vragen zij aandacht voor de klimaatcrisis en proberen ze onze politieke leiders aan te sporen het klimaat een belangrijke rol te laten spelen in de formatie.
  Met Rozemarijn praten we over hoe deze actie is ontstaan en waarom het klimaat de hoofdrol moet spelen in het volgende regeerakkoord. Volgens de Klimaatwakers moet er nú iets veranderen. Daar sluiten wij ons als GroenLinks natuurlijk helemaal bij aan.
  Rozemarijn vertelt hoe zij de stap heeft gezet om activist te worden en hoe anderen dat ook zouden kunnen doen. Haar eigen achtergrond als Christen en geestelijk verzorger gaf de inspiratie voor de klimaatwake.

  Je kijkt welk ritueel passend is. Mensen hebben behoefte aan een plek om stil te staan bij wat er gebeurt met de aarde.
  Een heel divers gezelschap neemt deel aan de Klimaatwake, niet alleen organisaties maar ook mensen zelf. Op deze manier is er 24 uur per dag altijd iemand aan het waken, digitaal of fysiek. Dat leidt soms tot hele leuke gesprekken, als twee onbekenden ’s nachts de wacht houden.
  Ook op lokaal niveau zet GroenLinks zich in voor het klimaat. GroenLinks wil van Den Haag in 2030 een neutrale stad maken. Om dat te bereiken zetten we in op duurzame energie, het recyclen van zoveel mogelijk materialen en het opzetten van een klimaatfonds.
  In de afgelopen raadsperiode heeft GroenLinks een successen kunnen boeken voor het klimaat. Een algemeen aangenomen GroenLinks-motie regelde dat lokale warmte-initiatieven van bewoners voorrang en financiële steun krijgen. Zo kunnen we als stad sneller van het gas af. Wethouder Liesbeth van Tongeren zorgde er voor dat er heel veel zonnepanelen op Haagse daken kwamen, onder andere op de Haagse Markt. Een plan van GroenLinks om alle bewoners, ondernemers, verenigingen en instellingen een gratis boom te geven zorgt voor een eerste stap in het groener maken van de stad.
  Maak jij je als GroenLinkser ook zorgen om het klimaat? Doe mee met de Klimaatwake! Geef je hier op voor om tijdens de nacht van 9 op 10 juni te waken.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 22 min
  Niels van den Berge, kamerlid. Over het mbo, stagediscriminatie en kansengelijkheid in het onderwijs

  Niels van den Berge, kamerlid. Over het mbo, stagediscriminatie en kansengelijkheid in het onderwijs

  Jarre en Lisa spreken met Niels van den Berge, nummer 12 op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamer. Niels strijdt voor kansengelijkheid, onder andere in het onderwijs. Hij is met recht een politiek dier te noemen. Hij werd op zijn twaalfde al lid van DWARS en zette zich sindsdien in voor GroenLinks in Wageningen, in Europa en in Den Haag.
  In deze drie afleveringen van Achter de Duinen stellen we je voor aan de Haagse kandidaten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. We praten met hen over hun idealen, hun motivatie om voor GroenLinks de Kamer in te willen en hun inspiratiebron.
  Niels is op dit moment al Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eén van de onderwerpen waarop hij het woord voert is het MBO. Hij bereikte de afgelopen jaren al veel resultaten.

  MBO-studenten moeten net als alle andere studenten, studenten heten voor de wet. Eerder heetten ze leerlingen of deelnemers aan het MBO en wij vinden dat ze gewoon studenten zijn. Die waardering verdienen ze vanuit de politiek.
  Niels zorgde ervoor dat:
  MBO-studenten nu ook echt student heten;Er stappen worden gezet tegen het tekort aan stages;Er een brigade komt tegen stagediscriminatie; enMbo-studentenraden worden versterkt.
  Maar we zijn er nog niet. In de podcast praten we met Niels over wat we nog meer moeten doen om ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan.
  We praten ook over Niels zijn inspiratie. Eén van zijn inspiratiebronnen is Noah Haji.
  De Gelderlander sprak al van een toekomstig kabinet Haji-1. Noah is voorzitter van JOB, de jongerenorganisatie voor het beroepsonderwijs. Hij maakt zich hard voor het tegengaan van stagediscriminatie en zet zich in voor een betere vertegenwoordiging van het mbo in politiek Den Haag.
  Lees meer over de plannen van GroenLinks over het mbo:
  Geef mbo-studenten de waardering waar ze recht op hebbenVVD en GroenLinks willen extra inzet op stages

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 40 min
  Serpil Ates, raadslid en kandidaat-kamerlid. Over activisme, feminisme, en hoe die samen komen met de politiek

  Serpil Ates, raadslid en kandidaat-kamerlid. Over activisme, feminisme, en hoe die samen komen met de politiek

  Jarre en Lisa spreken met Serpil Ates, nummer 24 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Serpil kennen we als activistisch gemeenteraadslid uit Den Haag waar zij zich inzet voor rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen.
  In deze drie afleveringen van Achter de Duinen stellen we je voor aan de Haagse kandidaten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. We praten met hen over hun idealen, hun motivatie om voor GroenLinks de Kamer in te willen en hun inspiratiebronnen.
  We praten deze keer met Serpil Ates, gemeenteraadslid voor GroenLinks Den Haag. Voor ze de politiek in ging, werkte Serpil veel in achterstandswijken in Den Haag. Mensen met wie ze daar sprak overtuigden haar om de politiek in te gaan.

  Die geluiden, die stemmen, die ervaringen die je opdoet, die wil je brengen naar de politiek. Daarvan wil je zeggen: Luister, de besluiten die jullie hier zo gemakkelijk hebben genomen, hebben ervoor gezorgd dat 25% van de kinderen in Den Haag in armoede leven.
  Serpil is kind van Koerdisch-Alevitische vluchtelingen. Ze zet zich al jaren in voor gelijke kansen en een rechtvaardige samenleving. Daarbij kijkt ze verder dan de grenzen van ons land. Ze zet zich gepassioneerd in voor het zelfbeschikkingsrecht van de Koerden en streeft naar internationale solidariteit.
  Serpil spreekt zich uit tegen onrecht, waar dan ook ter wereld. Maar dat heeft soms vervelende consequenties voor haar. Onlangs kreeg zij een lading haat en bedreigingen over haar heen. Daarover schreef ze samen met kamerlid Bram van Ojik dit artikel, gepubliceerd in het NRC.
  Ook in de Haagse raad heeft Serpil dit meegemaakt. Ze vertelt over haar portefeuilles, die niet het vaakst ter discussie staan in de gemeenteraad, maar die wel vaak de heftigste reacties oproepen.
  In de Haagse gemeenteraad boekte ze verschillende successen, onder andere op het gebied van:

  afschaffing van zwarte piet;herdenking van het koloniale- en slavernijverleden; ende opvang van vluchtelingenkinderen uit Moria.
  In de podcast spreken we met Serpil en haar inspiratiebron Serda Nehirci over de relatie tussen activisme en politiek. Hoe verschilt activisme van de politiek en hoe lijkt het op elkaar?
  Als laatste vragen we Serpil om te dromen. Waar is ze over vijf jaar en wat wil ze bereiken? Ze deelt haar doel met ons: “Het is mijn taak om het pad vrij te maken voor meer vrouwen die durven. Die durven hun nek uit te steken. Die vrouwen moeten we binnenhalen.”

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 41 min
  Jaswina Elahi, kandidaat-kamerlid. Over basisinkomen, armoede, en waardigheid.

  Jaswina Elahi, kandidaat-kamerlid. Over basisinkomen, armoede, en waardigheid.

  Jarre en Lisa maken kennis met Jaswina Elahi, nummer 38 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Jaswina groeide op in de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag en weet uit eigen ervaring hoe het is om op te groeien met armoede. Ze neemt ons mee naar Laak en vertelt over hoe armoede meer is dan financiële waarde, en wat we er tegen kunnen en moeten doen.
  In de komende drie afleveringen van Achter de Duinen stellen we je voor aan de Haagse kandidaten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. We praten met hen over hun idealen, hun motivatie om voor GroenLinks de Kamer in te willen en hun inspiratiebronnen.
  Als eerste praten we met Jaswina Elahi. Ze deed onderzoek naar onder andere armoedevraagstukken en de versterking van de positie van kwetsbare groepen, zoals migranten. Daarbij is het voor Jaswina van belang om niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook naar de verhalen van deze mensen zelf te luisteren.
  Voor Jaswina was het niet gemakkelijk om haar eigen verhaal over opgroeien in armoede te vertellen.

  “ Ik voelde gewoon hoe het was op dat moment. Als je thuiskomt en je moet leren en je hebt geen gas, licht of water. Het is ijskoud. Ik voel gewoon de wanhoop van mijn moeder op dat moment. ”
  We praten niet alleen met Jaswina, maar ook met twee mensen die haar inspireren. Eén van hen is Denise Harleman. Denise is overtuigd van de positieve effecten van het basisinkomen. De overheid durft het nog niet aan, maar wachten zag Denise niet zitten. Ze richtte Collectief Kapitaal op, een initiatief waarbij honderd mensen geld doneren om zo vijf gezinnen te kunnen voorzien van een basisinkomen.
  Ook praten we met Ivan Poornomassy. Ivan nodigde dakloze mensen bij hem thuis uit voor een maaltijd of een kopje koffie. Dit initiatief van Ivan en zijn huisgenoten groeide uiteindelijk uit tot Zout der Aarde—een ontmoetingsplek waar iedereen kan binnenlopen en terecht kan voor een kop koffie of een warme maaltijd.
  Zowel Denise als Ivan maken zich sterk voor minderbedeelden in onze samenleving. Zij doen dat door uit te gaan van de eigen kracht van mensen en vanuit waardigheid en wederzijds respect. Dat is ook precies waar Jaswina zich voor wil inzetten in de Tweede Kamer.
  “En wat me heel erg opviel bij Iwan was dat ze in hun interacties heel erg het gevoel geven van gelijkwaardigheid. En dus waardigheid. Wat je ziet is dat armoede meer is dan financiële waarde. Het gaat ook om die menselijke waardigheid,” aldus Jaswina.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 1 hr 7 min
  Raki Ap, Free West Papua Campaign. Over het bestrijden van de klimaatcrisis, racisme en het beschermen van inheemse volken

  Raki Ap, Free West Papua Campaign. Over het bestrijden van de klimaatcrisis, racisme en het beschermen van inheemse volken

  In deze aflevering van onze podcast praten Jarre en Lisa met Raki Ap. Raki werd geboren in West-Papoea en kwam heel jong naar Nederland als politieke vluchteling. Nu strijdt hij vanuit Den Haag voor het recht op zelfbeschikking voor de Papoea’s.
  West-Papoea, gelegen op het eiland Nieuw-Guinea is een oude kolonie van Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Indonesië werd West-Papoea door de Indonesische regering geannexeerd.
  Nederland onderhield nauwe banden met de Papoea’s en beloofde hen zelfbeschikking en onafhankelijkheid. In 1961 gaf Nederland West-Papoea een vlag en een volkslied. Er werd een interim-regering gevormd, een rechtelijke macht en een grondwet. Drie maanden later viel Indonesië West-Papoea binnen. Onder druk van de Verenigde Staten koos de internationale gemeenschap ervoor deze bezetting te accepteren. We zijn inmiddels zestig jaar verder, maar voor de Papoea’s is er vrijwel niets veranderd.
  Het gebied wordt nog steeds gezien als provincie van Indonesië. De Papoea’s worden behandeld als tweederangs burgers. NGO’s spreken van een langzame genocide op de Papoea’s en een ecocide op het grote regenwoud op het eiland. West-Papoea is namelijk rijk aan grondstoffen, waaronder koper en goud. Daarvoor, en ook voor palmolie, wordt veel oerwoud gekapt.
  Met Raki praten we over deze problematiek. In de podcast spreken we onder andere over de verantwoordelijkheid van Nederland als voormalig kolonisator en wat Nederland zou kunnen doen voor West-Papoea. Raki maakt de samenhang tussen racisme en klimaat duidelijk en onderstreept het belang van het beschermen van inheemse volken in de strijd tegen de klimaatcrisis.
  Raki vertelt ons over hoe hij is begonnen met zijn activisme en wat hij hoopt te bereiken. Hoe zou West-Papoea er over vijf jaar uit kunnen zien en wat kunnen we leren van Portugal en Oost-Timor? Je hoort het in Achter de Duinen.
  Wil je meer weten over Raki en over de Free West Papua Campaign? Kijk dan deze serie video’s: Raki Ap - The Making of an Activist.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 40 min
  Erlijn Wenink en Mariëlle Vavier, raadsleden voor GroenLinks Den Haag. Een terugblik op 2020.

  Erlijn Wenink en Mariëlle Vavier, raadsleden voor GroenLinks Den Haag. Een terugblik op 2020.

  In deze speciale eindejaarsaflevering blikken Jarre en Lisa terug op het afgelopen jaar met raadsleden Mariëlle Vavier en Erlijn Wenink.
  2020 was het jaar waarin Den Haag een nieuwe burgemeester kreeg, het jaar waarin de partijen aan de slag gingen met het uitvoeren van het nieuwe coalitieakkoord dat in december 2019 werd gesloten, en natuurlijk het jaar waarin door het coronavirus alles anders ging dan gepland.
  Met raadsleden Mariëlle en Erlijn blikken we terug op dit jaar. Op welke momenten kijken zij met trots terug, welke beslissingen waren moeilijk om te nemen en hoe houd je als raadslid contact met de mensen in de stad als je elkaar nog nauwelijks kunt ontmoeten? Het komt allemaal aan bod in deze aflevering van Achter de Duinen.
  Wil je meer weten over wat GroenLinks het afgelopen jaar bereikt heeft? Check ook dit overzicht op onze website: https://denhaag.groenlinks.nl/resultaten-van-groenlinks-den-haag-sinds-het-coalitieakkoord.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 33 min

Top Podcasts In Nieuws