34 min.

Afl 3. Waarom is kringlooplandbouw zo belangrijk? Op Ons Bord

    • Eetwaar

Op bezoek bij melkveehouder Koos leert Justin meer over kringlooplandbouw en wat nodig is om een volledig duurzame kringloop te sluiten.

Op bezoek bij melkveehouder Koos leert Justin meer over kringlooplandbouw en wat nodig is om een volledig duurzame kringloop te sluiten.

34 min.

Top-podcasts in Eetwaar