32 min.

Antisemitism och islam - en genomgång av tidig muslimsk historia Islams röst

    • Islam

I fjärde avsnittet diskuteras det kring islam och antisemitism. Antisemitism ökar i samhället, finns det något i religionen islam som förespråkar detta hat? Hur var relationen mellan Muhammad (frid och välsignelse vare med honom) och de samtida judiska stammarna? Hur beskrivs ”Bokens folk” i den heliga Quranen? 

Islams röst är en podcast i vilken islams roll diskuteras, både historiskt och i dagens samhälle. Podcasten produceras av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och ambitionen är att visa religionen utifrån muslimernas eget perspektiv. 

Dagens gäst var Imam Kashif Virk som är verksam vid Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Stockholm. Programledare var Ahtesham Virk. Dagens producent var Sarmad Hannes Hübner och ljudet sköttes av Fateh Shams. 

info@ahmadiyya.se

www.ahmadiyya.se

I fjärde avsnittet diskuteras det kring islam och antisemitism. Antisemitism ökar i samhället, finns det något i religionen islam som förespråkar detta hat? Hur var relationen mellan Muhammad (frid och välsignelse vare med honom) och de samtida judiska stammarna? Hur beskrivs ”Bokens folk” i den heliga Quranen? 

Islams röst är en podcast i vilken islams roll diskuteras, både historiskt och i dagens samhälle. Podcasten produceras av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och ambitionen är att visa religionen utifrån muslimernas eget perspektiv. 

Dagens gäst var Imam Kashif Virk som är verksam vid Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Stockholm. Programledare var Ahtesham Virk. Dagens producent var Sarmad Hannes Hübner och ljudet sköttes av Fateh Shams. 

info@ahmadiyya.se

www.ahmadiyya.se

32 min.