11 afleveringen

De democratie staat of valt met het vermogen en de wil van haar burgers om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, de gemeenschap, en om open te staan voor verschillen tussen mensen en op een vreedzame wijze conflicten op te lossen.

De vraag die bij ons leeft is: Hoe staat het met dat vermogen en die wil van de burgers en wat betekent dat voor het opgroeien en opvoeden van kinderen in onze samenleving?

Met de podcast-serie ‘Borgers van Burgerschap’ willen we vanuit de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk hier graag een verdieping in aanbrengen. Je kunt luisteren naar verdiepende gesprekken over vraagstukken en kwesties rond het gedachtengoed van ‘Vreedzaam’.

We onderzoeken hoe we burgerschap kunnen borgen in onze samenleving. Dat begint bij de opvoeding van de kinderen thuis, maar ook op school, in de buurt en in grotere verbanden.
Radiomaker Bart Geeraedts gaat in gesprek met ‘borgers’ die burgerschap belichten vanuit de wetenschap en onderzoek en/of vanuit hun visie en expertise op het gebied van opvoeden en democratisch burgerschap in onze samenleving.

Borgers van burgerschap Vreedzame wijk / Vreedzame school

  • Onderwijs
  • 5,0 • 1 beoordeling

De democratie staat of valt met het vermogen en de wil van haar burgers om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, de gemeenschap, en om open te staan voor verschillen tussen mensen en op een vreedzame wijze conflicten op te lossen.

De vraag die bij ons leeft is: Hoe staat het met dat vermogen en die wil van de burgers en wat betekent dat voor het opgroeien en opvoeden van kinderen in onze samenleving?

Met de podcast-serie ‘Borgers van Burgerschap’ willen we vanuit de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk hier graag een verdieping in aanbrengen. Je kunt luisteren naar verdiepende gesprekken over vraagstukken en kwesties rond het gedachtengoed van ‘Vreedzaam’.

We onderzoeken hoe we burgerschap kunnen borgen in onze samenleving. Dat begint bij de opvoeding van de kinderen thuis, maar ook op school, in de buurt en in grotere verbanden.
Radiomaker Bart Geeraedts gaat in gesprek met ‘borgers’ die burgerschap belichten vanuit de wetenschap en onderzoek en/of vanuit hun visie en expertise op het gebied van opvoeden en democratisch burgerschap in onze samenleving.

  Malberg, Maastricht

  Malberg, Maastricht

  Centre Manjefiek is een centrum voor een Vreedzame school en een Vreedzame wijk in Malberg, Maastricht. In dit gebouw huist het kindcentrum Manjefiek, kinderopvang en een basisschool in één, maar ook het wijkcentrum. In deze podcast komen mensen aan het woord die op deze plek van groot belang zijn. Zoals Danitscha Hendrickx, procesregisseur vreedzame wijk in Malberg. Opbouwwerker Kees Smit en Linda Mulder, pedagogisch medewerker op kindcentrum Manjefiek. Maar vooral ook kinderen van de school en uit de buurt. Zij zijn mediator of lid van de Kinderwijkraad. En die kinderwijkraad bereidt zich voor op een bezoek aan de gemeenteraad van Maastricht!
   
   

  • 35 min.
  De Visbuurt, Den Helder

  De Visbuurt, Den Helder

  Vanuit de Vreedzame School Dr. J.P. Thijsse in het hart van de oude volkswijk De Visbuurt in Den Helder is een start gemaakt de democratische burgerschapsvorming door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk.  Een wijk kent vele opvoeders die allemaal het beste voor hebben met de jeugd en de buurt.  In samenwerking met wijkpartners zoals buurthuis De Viskom en het Leger des Heils werkt men aan een positief sociaal klimaat waarin via kinderactiviteiten, maar ook bijvoorbeeld buurtbemiddeling gepoogd wordt gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen.  Hoewel de betrokkenheid van professionals en wijkbewoners hoorbaar groot is, blijkt het toch een hele uitdaging alle problemen in de wijk het hoofd te bieden…

  • 35 min.
  Mirjam van der Ven en Dennis de Vries

  Mirjam van der Ven en Dennis de Vries

  Hoe belangrijk is het om een Vreedzame School te worden? Of een Vreedzame Wijk? In deze podcast komen twee bezielde voortrekkers in de vreedzame beweging in Nederland aan het woord, Mirjam van der Ven en Dennis de Vries. Mirjam is programmaleider Vreedzame School vanuit de CED-Groep en Dennis is directeur van Stichting Vreedzaam.

  • 41 min.
  Hanae Haddouche en Redouan El Yaakoubi: vreedzaam Overvecht

  Hanae Haddouche en Redouan El Yaakoubi: vreedzaam Overvecht

  Hanae Haddouche, jongerenwerker in de wijk Utrecht Overvecht,  kent Redouan uit de buurt al als jonge jongen. Hanae is jongerenwerker bij Stichting JoU en het Trajectum College. En zij zag dat Redouan al vroeg verantwoordelijkheid nam. Hij zat op een Vreedzame School, groeide op in een Vreedzame Wijk en haalde zijn gymnasiumdiploma. Hij studeert en voetbalt daarnaast als prof bij SC Telstar. Maar Redouan had echter nog een droom. Hij wilde in de wijk een plek voor kinderen creëren om hen waar nodig te ondersteunen in schoolse vaardigheden en waar kinderen geïnspireerd worden als het gaat om beroeps/sportoriëntatie: Stichting Durf te Dromen.
  Een gesprek met twee enthousiaste Overvechters over hun werk en hun idealen.

  • 45 min.
  Dicksy Houweling - Vreedzaam in een streekdorp

  Dicksy Houweling - Vreedzaam in een streekdorp

  Ook in kleinere gemeenschappen is het Vreedzaam gedachtengoed gemeengoed aan het worden. In het Overijsselse De Krim (Hardenberg) werkt schoolhoofd Dicksy Houweling dagelijks met de kinderen aan hoe zij zich kunnen verhouden tot anderen. Op haar basisschool De Bron leren kinderen hoe zij vreedzaam conflicten kunnen oplossen en dragen zij verantwoordelijkheid voor hun omgeving. En dat heeft een uitstraling op het hele dorp.

  • 36 min.
  Julia von Graevenitz over het belang van gezien worden

  Julia von Graevenitz over het belang van gezien worden

  Julia von Graevenitz maakt al meer dan twintig jaar documentaires. Zij is nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en hoe ze hun levens leven. In veel van haar documentaires brengt zij jongeren in beeld die weinig gezien worden maar waar wel veel vooroordelen over bestaan. Zij laat zien dat zij net als anderen op zoek zijn naar wie ze willen zijn, in kwetsbare situaties zitten of grote dromen hebben. Zij wil met haar film die mensen een stem geven waardoor wij liefdevoller naar hen gaan kijken. Dit alles vanuit het vertrouwen dat er meer is dat ons bindt dan wat ons verdeelt.

  • 37 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

Top-podcasts in Onderwijs

De Podcast Psycholoog
Berthold Gunster
Michael Pilarczyk & Cindy Koeman
Iris Enthoven
Mel Robbins
Duolingo