29 afleveringen

'De top kijkt om' is een serie interviews met oud-bewindspersonen en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen, de druk van de media en de kwaliteit van de ambtelijke dienst? Wat moeten hun opvolgers doen en laten om zo effectief mogelijk te zijn? In deze podcastserie luistert u naar eerder gefilmde interviews die u kunt bekijken op www.detopkijktom.nl.

De top kijkt om Interviews met oud-bewindspersonen en oud-topambtenaren

  • Overheid
  • 5,0 • 1 beoordeling

'De top kijkt om' is een serie interviews met oud-bewindspersonen en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen, de druk van de media en de kwaliteit van de ambtelijke dienst? Wat moeten hun opvolgers doen en laten om zo effectief mogelijk te zijn? In deze podcastserie luistert u naar eerder gefilmde interviews die u kunt bekijken op www.detopkijktom.nl.

  “Geef mij maar óns systeem”

  “Geef mij maar óns systeem”

  Regina Veronica Maria (Renée) Jones-Bos volgde het bekende diplomatenklasje van Buitenlandse Zaken (BZ), werkte als ambassadeur onder andere in Washington en Moskou en was hoofd van de Taskforce Veiligheidsraad. Ze zat aan tafel met de wereldtop. Haar carrière startte in een tijd dat topbanen voor vrouwen nog niet gebruikelijk waren. “Ik heb geleerd me niet te laten ontmoedigen.” In ‘het Haagse’ was zij plaatsvervangend DG, DG en later SG bij BZ. Ze ontwikkelde zich “van veel interesse in buitenlands beleid, naar ook meer interesse in binnenlands beleid.” Als ze haar ervaringen met binnenlandse en buitenlandse politieke systemen op een rijtje zet, is haar conclusie: “Er moeten dingen beter en we moeten ons bewust zijn van onze kracht en zwakte, maar geef mij maar ons systeem.” Luister naar Renée Jones-Bos in gesprek met hoogleraar Bestuurskunde Paul ’t Hart en docent Bestuurskunde Erik-Jan van Dorp.

  • 1 u. 26 min.
  “Zorg dat je zelf een agenda hebt”. Een interview met Guusje ter Horst, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  “Zorg dat je zelf een agenda hebt”. Een interview met Guusje ter Horst, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Guusje ter Horst was drie jaar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende IV. Daarvoor was zij wethouder in Amsterdam en burgemeester van Nijmegen. Meer een doener dan een lezer, en meer een bestuurder dan een politicus of ideoloog. Als bestuurder is het belangrijk om vooraf te bedenken wat je wil bereiken, geeft ze aan. ‘Een generaal op BZK’ werd ze in de media genoemd. En dat begrijpt ze ook wel. “Rijksambtenaren zijn goed in het inrichten van het proces om van A naar B te komen. Maar wat B is? Ja, daar moet je op sturen als minister.”  Luister naar Guusje ter Horst in gesprek met hoogleraar Bestuurskunde Caspar van den Berg en senior adviseur communicatiebeleid Guido Rijnja.

  • 1 u. 6 min.
  “Vanaf dag één komen er dingen op je pad die je niet had voorzien” Een interview met Jet Bussemaker, voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  “Vanaf dag één komen er dingen op je pad die je niet had voorzien” Een interview met Jet Bussemaker, voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Mariëtte (Jet) Bussemaker was actievoerder, wetenschapper, Kamerlid, staatssecretaris van VWS in het kabinet-Balkenende IV, minister van OCW in Rutte II, universiteits- en hogeschoolbestuurder, en is nu hoogleraar en voorzitter van een adviesraad. Ze laat zich omschrijven als inhoudsgedreven, met waarden als basis. Maar ook als ‘hands-on’ en ‘in zekere zin activistisch’. Begaan met de mensen die het moeten doen, die de publieke waarde realiseren, zoals de leraar en de wijkverpleegkundige. De opdracht is het uitvoeren van het regeerakkoord, maar het loopt altijd anders dan je verwacht, is haar ervaring. “Vanaf dag één komen er dingen op je pad die je niet had voorzien.” Haar idealen en principes boden dikwijls houvast in lastige kwesties, maar bestuurders moeten soms ook dingen uitvoeren waar ze ideologisch gezien moeite mee hebben. “Dat hoort erbij, ook dát is verantwoordelijkheid nemen.”   Luister naar Jet Bussemaker in gesprek met hoogleraar Bestuurskunde Paul ’t Hart en docent Bestuurskunde Erik-Jan van Dorp.

  • 1 u. 13 min.
  “Bestuurlijk kijken én het publieke belang dienen” – Een interview met voormalig inspecteur-generaal Jan van den Bos

  “Bestuurlijk kijken én het publieke belang dienen” – Een interview met voormalig inspecteur-generaal Jan van den Bos

  Jan van den Bos was tot 1 januari 2023 voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor die tijd was hij voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inspecteur-generaal van de Inspectie SZW (de huidige Arbeidsinspectie), plaatsvervangend inspecteur-generaal Werk en Inkomen, directeur-generaal Arbeidsmarkt en Bijstand en directeur Financieel-Economische Zaken. Van maart tot augustus 2014 was hij waarnemend secretaris-generaal SZW. Luister naar Jan van den Bos in gesprek met senior adviseur communicatiebeleid Guido Rijnja en docent Bestuurskunde Erik-Jan van Dorp.

  • 53 min.
  “Ik kom eigenlijk overal op een bijzonder moment binnen” – Een interview met oud-DG Bernard ter Haar.

  “Ik kom eigenlijk overal op een bijzonder moment binnen” – Een interview met oud-DG Bernard ter Haar.

  Bernard ter Haar studeerde natuurkunde en economie, en promoveerde in de kernfysica. Hij koos uiteindelijk voor de economische kant en startte zijn loopbaan bij het ministerie van Financiën. Hij bleef er 21 jaar in verschillende functies en viel steeds met zijn neus in de boter. Bij de invoering van de euro en later de kredietcrisis kreeg hij steeds meer inhoudelijke verantwoordelijkheid. Met die ervaring en zijn reputatie op zak werd hij DG Milieu bij VROM en later DG Participatie en Inkomenswaarborging bij SZW. Luister naar Bernard ter Haar in gesprek met senior adviseur communicatiebeleid Guido Rijnja en docent Bestuurskunde Erik-Jan van Dorp.

  • 1 u. 23 min.
  “Rugdekking is het geheim van loyaliteit” – Een interview met oud-minister Pieter Winsemius en voormalig directeur-generaal Milieu bij het Rijk, Marius Enthoven.

  “Rugdekking is het geheim van loyaliteit” – Een interview met oud-minister Pieter Winsemius en voormalig directeur-generaal Milieu bij het Rijk, Marius Enthoven.

  Pieter Winsemius was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1982 tot 1986, en van 2006 tot en met 2007. Daarvoor, daartussen en daarna werkte hij bij McKinsey en de WRR. Marius Enthoven was die eerste periode hoofdinspecteur Milieubeheer, daarna werd hij directeur-generaal Milieu bij het rijk en later bij de Europese Commissie. Samen stonden zij aan de wieg van het hedendaagse milieubeleid; de een politiek vóór de schermen, de ander als ambtenaar achter de schermen.  Luister naar Pieter Winsemius en Marius Enthoven in gesprek met hoogleraar Bestuurskunde Caspar van den Berg en politiek historicus Anne Bos.

  • 1 u. 26 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

Top-podcasts in Overheid

RVD / Tonny Media
AIVD
NPO Radio 1 / KRO-NCRV
de Rechtspraak
Belastingdienst
WRR

Suggesties voor jou

NRC
Jaap Jansen - Dag en Nacht Media
de Volkskrant
NPO Radio 1 / NOS / EenVandaag
NPO Radio 1 / EO
De Groene Amsterdammer