28 min.

De Tussenruimte De Tussenruimte

    • Kunst

Een nieuwe economie waarin wordt samengewerkt met alles om ons heen vraagt om een andere houding. Dat is niet makkelijk, het roept onzekerheid en onhandigheid op. De geïnterviewden hebben een manier gevonden om daar mee om te gaan. Zij leven en werken in een tussenruimte van kunst en ondernemen.
 
Met kunstenaar Arne Hendriks en alle andere geïnterviewden

Een nieuwe economie waarin wordt samengewerkt met alles om ons heen vraagt om een andere houding. Dat is niet makkelijk, het roept onzekerheid en onhandigheid op. De geïnterviewden hebben een manier gevonden om daar mee om te gaan. Zij leven en werken in een tussenruimte van kunst en ondernemen.
 
Met kunstenaar Arne Hendriks en alle andere geïnterviewden

28 min.

Top-podcasts in Kunst

Universiteit Leiden Faculteit Geesteswetenschappen
Echt Gebeurd
de Volkskrant
RUBEN TIJL RUBEN/ Tonny Media
Chris Bajema
Chris Bajema