5 afleveringen

design ไป บ่นไป / ดีไซน์ไป บ่นไป คือรายการพอดคาสท์ที่เป็นพื้นที่สนทนาของนักออกแบบสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานออกแบบในชีวิตประจำวัน วิชาชีพสายออกแบบ และการศึกษาด้านการออกแบบ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาของรายการจะแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ การไปทำความรู้จักกับนักออกแบบหรือกลุ่มบุคคล, องค์กร เพื่อให้เข้าใจที่มาของวิธีคิดและวิธีทำงานของผู้ร่วมรายการ และการหยิบประเด็นหรืองานออกแบบที่น่าสนใจมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

design ไป บ่นไป Wee Viraporn

    • Ontwerp

design ไป บ่นไป / ดีไซน์ไป บ่นไป คือรายการพอดคาสท์ที่เป็นพื้นที่สนทนาของนักออกแบบสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานออกแบบในชีวิตประจำวัน วิชาชีพสายออกแบบ และการศึกษาด้านการออกแบบ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาของรายการจะแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ การไปทำความรู้จักกับนักออกแบบหรือกลุ่มบุคคล, องค์กร เพื่อให้เข้าใจที่มาของวิธีคิดและวิธีทำงานของผู้ร่วมรายการ และการหยิบประเด็นหรืองานออกแบบที่น่าสนใจมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Top-podcasts in Ontwerp

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op