111 afleveringen

Gerçeğe ulaşmak için bir felsefi serüven.

Felsefe Ansiklopedik Şeması:
bit.ly/ansiklopedi

Youtube Kanalı:
bit.ly/gercegeyolculuk

Facebook Grubu:
bit.ly/felsefegrubu

Gerçeğe Yolculuk Gercege Yolculuk

  • Filosofie

Gerçeğe ulaşmak için bir felsefi serüven.

Felsefe Ansiklopedik Şeması:
bit.ly/ansiklopedi

Youtube Kanalı:
bit.ly/gercegeyolculuk

Facebook Grubu:
bit.ly/felsefegrubu

  605) Mezopotamya Uygarlıkları ve Pers İmparatorluğu

  605) Mezopotamya Uygarlıkları ve Pers İmparatorluğu

  Doğu’nun ideyası Mezopotamya’da doğar. Işık, fiziksel ve ruhsal anlamda alındığında, yükselmeyi, doğal olandan özgürlüğü işaret eder. Birlik buna göre ilk kez bir ilkedir. Işık Lama değildir, Brahmanlar değildir, dağ, hayvan, şu ya da bu kısmi varoluş değildir; tersine, duyusal Evrenselliğin kendisidir; yalın sergileniştir. Pers Dini böylece bir puta tapınma değildir, tekil Doğa şeylerine değil, ama Evrenselin kendisine tapınır. Ormuzd Işık krallığının, İyinin Efendisidir: Abriman karanlığın, Kötününki… Bu İkicilik genellikle Doğu düşüncesinin bir eksikliği olarak görülür ve karşıtlıkta mutlak birşey olarak diretilmesi ölçüsünde, ona sıkı sıkıya sarılan hiç kuşkusuz dinsiz anlayıştır… ancak bu karşıtlığın üstesinden gelme yoluyla ruh ikinci kez doğandır. (135)
  Persler ilk tarihsel Ulus, Pers imparatorluğu geçip gitmiş ilk İmparatorluktur. Batı eğimi üzerinde Persia (Farsistan), daha yukarıda kuzeye doğru Med Diyarı sonra Ermenistan yatar. Buradan güneybatı yönünde Dicle ve Fırat’ın nehir bölgeleri uzanır.- Pers imparatorluğunun öğeleri Zerdüştlerdir — eski Farsiler; ve sonra sözü edilen bölgede Asur, Med ve Babil İmparatorlukları; ama Pers İmparatorluğu bunlardan başka Anadolu’nun bir kısmını, Mısır ve kıyı şeridi ile Suriye’yi kendi içine alır ve böylece Yüksek Bölgeleri, Nehir Ovalarını ve Kıyı Bölgesini kendi içinde birleştirir.
  Ansiklopedik Felsefe Şeması http://bit.ly/ansiklopedi
  Facebook Grubumuz https://www.facebook.com/groups/gercegeyolculuk/
  Bu videoyu beğendiyseniz sosyal medyanızda paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir:
  Tarih Nedir  https://youtu.be/m3TDh1vgmL4
  Doğu Medeniyetleri https://youtu.be/dJrVW1WEcBQ
  Hint Uygarlığı https://youtu.be/XcihHON-SmY
  Gerçeklik Nedir https://youtu.be/Ll998IISxnE
  Felsefe Nedir https://youtu.be/PMC7QH9CYD0
  Nereden Başlamalı https://youtu.be/yLQ4X5RzTDA
  Spekülatif Felsefe https://youtu.be/Wbpm7WBKl_o
  Kaynakça http://bit.ly/felsefikaynakca

  • 9 min.
  604) Hint Uygarlığı

  604) Hint Uygarlığı

  Eğer Çin karşı çıkılamayacak bir yolda Devlet ise, o zaman Hint politik varlığı salt bir Halktır, bir Devlet değil. Çin Varlık, Moğolistan Yokluk ve yokedicilik idi ise Hindistan sürekli bir Oluş’tur. Özsel ilerleme Hindistan’da yapılır, çünkü bağımsız üyeler kendilerini despotik birliğin dışına doğru geliştirirler. Gene de ayrımlar Doğaya geri düşmüştür: organik yaşamda oIduğu gibi Ruhu tek bir Ruh olarak etkinleştirmek ve onu özgürce üretmek yerine taşlaşır ve katılaşırlar, ve sağlamlıkları yoluyla Hint halkını ruhun en alçaltıcı köleliğine mahkum ederler. Bu ayrımlar Kastlardır.

  Hindistan salt bir özlem Ülkesi olarak bütün Tarihin özsel bir momentini oluşturur… Eski dünyada ilkin Büyük İskender karadan Hindistan’ın içlerine ulaştı, ama ona ancak dokunmayı başarabildi. Hindistan kadınların kendilerine özgü bir güzellikleri vardır… sinir gevşemesinden gelen bir güzellik ki, onda kaba, katı ve dirençli herşey çözülmüştür ve yalnızca duyumsayan ruh görünür . Eğer ona Özgürlüğün Kavramı ile bakacak olursak, ilk bakışta ne denli kendimizden geçmişsek, onu tüm yanlara göre o denli aşağılık bulacağız.

  Ansiklopedik Felsefe Şeması http://bit.ly/ansiklopedi

  Facebook Grubumuz https://www.facebook.com/groups/gercegeyolculuk/

  Bu videoyu beğendiyseniz sosyal medyanızda paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir:

  Tarih Nedir https://youtu.be/m3TDh1vgmL4

  Doğu Kültürü https://youtu.be/dJrVW1WEcBQ

  Çin Uygarlığı https://youtu.be/SU9LOsedVaI

  Gerçeklik Nedir https://youtu.be/Ll998IISxnE

  Felsefe Nedir https://youtu.be/PMC7QH9CYD0

  Nereden Başlamalı https://youtu.be/yLQ4X5RzTDA

  Spekülatif Felsefe https://youtu.be/Wbpm7WBKl_o

  Kaynakça http://bit.ly/felsefikaynakca

  • 13 min.
  603) Çin Uygarlığı

  603) Çin Uygarlığı

  Çin’de mutlak eşitlik söz konusuydu ve varolan tüm ayrımlar yalnızca İmparatorluk Yönetimi aracılığıyla ve herkesin bu Yönetimde yüksek bir konuma erişmek için kazanabileceği değer yoluyla olanaklıydı. Hiçbir Özgürlük olmaksızın Eşitlik egemen olduğu için, Despotizm zorunlu olarak varolan Hükümet biçimiydi.

  İmparator Ataydı ve Devlette bir saygı hak edebilen herşey ona bağlanırdı. Diğerleri ise çocuklar gibi ahlaksal aile-çevresinin dışına çıkmamış ve kendileri için bağımsız bir yurttaşın özgürlüğünü kazanamamış uyruklardan ibaretti.

  Konfiçyus'un yaratıcılık uyandırmayan sıkıcı öğütleri ve pratik bazı buluşlar, Çin'in felsefe ya da bilimde gelişkinliğini değil ilkelliğini göstermekteydi.

  Ansiklopedik Felsefe Şeması: http://bit.ly/ansiklopedi

  Facebook Grubumuz : https://www.facebook.com/groups/gercegeyolculuk/

  Bu videoyu beğendiyseniz sosyal medyanızda paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir:

  Tarih https://youtu.be/m3TDh1vgmL4

  Tarihsel Coğrafya https://youtu.be/D81DVWndyjo

  Doğu https://youtu.be/dJrVW1WEcBQ

  Gerçeklik Nedir? https://youtu.be/Ll998IISxnE

  Felsefe Nedir https://youtu.be/PMC7QH9CYD0

  Nereden Başlamalı? https://youtu.be/yLQ4X5RzTDA

  Spekülatif Felsefe https://youtu.be/Wbpm7WBKl_o

  Kaynakça http://bit.ly/felsefikaynakca

  • 9 min.
  602) Doğu Medeniyetleri

  602) Doğu Medeniyetleri

  Antik Doğulular henüz ruhun ya da genel olarak insanın kendinde özgür olduğunu bilmezlerdi ve bunu bilmedikleri için özgür değillerdi: yalnızca Birin özgür olduğunu bilirler ama tam bu nedenle böyle özgürlük yalnızca kapris, yabanıllık, tutkunun körlüğünü doğururdur. Bu Bir bu nedenle sadece Despottu, özgür bir insan değil... Değişmeyen Çin, Moğol, Hint uygarlıklarının aksine ilk ortadan kalkan, değişen ve tarih olan Pers imparatorluğu'nda ve Ortadoğu'da tarih başlar.
  Ansiklopedik Felsefe Şeması: http://bit.ly/ansiklopedi
  Facebook Grubumuz : https://www.facebook.com/groups/gercegeyolculuk/
  Bu videoyu beğendiyseniz sosyal medyanızda paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir:
  Tarih Nedir?  :https://youtu.be/m3TDh1vgmL4
  Tarihsel Coğrafya :https://youtu.be/D81DVWndyjo
  Gerçeklik Nedir? : https://youtu.be/Ll998IISxnE
  Felsefe Nedir : https://youtu.be/PMC7QH9CYD0
  Nereden Başlamalı?: https://youtu.be/yLQ4X5RzTDA
  Spekülatif Felsefe : https://youtu.be/Wbpm7WBKl_o
  Kaynakça : http://bit.ly/felsefikaynakca

  • 9 min.
  601) Tarihsel Coğrafya Nedir?

  601) Tarihsel Coğrafya Nedir?

  Geniş bozkırları ve ovaları ile susuz Yüksek Bölge; Birincisi sağlam, ayrımsız, metalik yüksek bölgedir, kendi içinde sıkı sıkıya kapalı ama belki de kendi içinden dışarı dürtüler göndermeye yeteneklidir. Böyle yüksek bölgeyi Moğolların yaşadığı Orta Asya’da görürüz. Yüksek bölge insanları arasında hiçbir hukuki ilişki yoktur, ve bu nedenle konukseverlik gibi soygunculuk da kendini aşırı uçlarda gösterir

  Sık sık büyük kitlelerde bir araya toplandıkları ve herhangi bir dürtü yoluyla dısarıya doğru harekete geçtikleri de olur… yol açtıkları devrimin yakıp yok etmeden başka bir sonucu yoktur.

  Tarihi Asyatik devletleri, örneğin eski Çin gibi, için deniz yalnızca karanın sona ermesidir. Vadi Ovaları (geçiş toprağı) — ki büyük akıntılar tarafından yarılır ve sulanırlar İndus ve Ganj tarafından kesilen Hindistan, Fırat ve Dicle’nin geçtikleri Babilonia, Nil tarafından sulanan Mısır. Kıyı Bölgesi— deniz ile doğrudan ilişki içinde durur… İkincisi kültürün merkezlerini oluşturur, henüz açılmamış bağımsızlıktır. Üçüncüsünün dünyanın bağlantılarını oluşturması ve saklaması gerekir. Deniz insanı fetih için, soygun için, ama o denli de kazanç ve ticaret için çağırır; kara, vadi ovaları onu toprağa bağlar; bu yolla sayısız bağımlılık içine girer.

  Bu sonsuz düzlük saltık olarak yumuşaktır, çünkü hiçbir baskıya giderek rüzgara bile direnç göstermez; sonsuz ölçüde suçsuz, boyun eğici, dostane ve sokulgan görünür, ve tam olarak bu boyun eğiciliktir ki denizi en tehlikeli ve en şiddetli öğeye çevirir. Bölgesel kıyısı olan denizler (Akdeniz) ve tüm Dünya’ya kıyısı olan okyanuslar iki aşamayı oluşturur.

  Ansiklopedik Felsefe Şeması: http://bit.ly/ansiklopedi

  Facebook Grubumuz : https://www.facebook.com/groups/gercegeyolculuk/

  Bu videoyu beğendiyseniz sosyal medyanızda paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir:

  Tarih Nedir? : https://youtu.be/m3TDh1vgmL4

  Devlet Nedir? : https://youtu.be/syeKQ6lH-GA

  Gerçeklik Nedir? : https://youtu.be/Ll998IISxnE

  Felsefe Nedir : https://youtu.be/PMC7QH9CYD0

  Nereden Başlamalı?: https://youtu.be/yLQ4X5RzTDA

  Spekülatif Felsefe : https://youtu.be/Wbpm7WBKl_o

  Kaynakça : http://bit.ly/felsefikaynakca

  • 6 min.
  600) Tarih Nedir?

  600) Tarih Nedir?

  Felsefe, aklın dünyaya egemen olmasının yolunu anlamaya çalışır. Bu egemenliğin yegane aracı devlet, devlet adlı devin dünyada yürüyüşünün hikayesi ise Tarih'tir. Tıpkı maddelerin yerçekimine doğru çekilmesi gibi bireyler ve toplumlar da özgürlük arayışı ile çekilirler ve Tarihi oluştururlar. Bu tarih içindeki bireyler de bunun bilincinde olsunlar ya da olmasınlar, insanlığın ölümsüz hikayesinin bir parçası olarak yerlerini alırlar.

  Ansiklopedik Felsefe Şeması: http://bit.ly/ansiklopedi

  Facebook Grubumuz : https://www.facebook.com/groups/gercegeyolculuk/

  Bu videoyu beğendiyseniz sosyal medyanızda paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir:

  İnsanlık Nedir? : https://youtu.be/WPZdlrd5fT8

  Devlet Nedir? : https://youtu.be/syeKQ6lH-GA

  Gerçeklik Nedir? : https://youtu.be/Ll998IISxnE

  Felsefe Nedir : https://youtu.be/PMC7QH9CYD0

  Nereden Başlamalı?: https://youtu.be/yLQ4X5RzTDA

  Spekülatif Felsefe : https://youtu.be/Wbpm7WBKl_o

  Kaynakça  : http://bit.ly/felsefikaynakca

  • 9 min.

Top-podcasts in Filosofie

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op