37 min.

Gijsbert van Herk (Humanitas) over vernieuwen in een verouderde instelling Stimuleringsfonds: Designing a community of care

    • Maatschappij & cultuur

Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die?

We praten daarover met Gijsbert van Herk op de Dutch Design Week in Eindhoven. Hij is sinds 1 januari 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur bij Stichting Humanitas - de grootste zorg- en welzijnsorganisatie in Rotterdam-Rijnmond - en daarvoor directeur Ontwikkeling bij de gemeente Breda, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de decentralisaties in het sociale domein. Ook was hij initiatiefnemer en jurylid van WhoCares - een prijsvraag rondom toekomstbestendige wijken. Hoe werkt hij aan de grote vragen van Humanitas? En hoe helpt de Rijksbouwmeester daarbij?

Designing a Community of Care is een podcast van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – en wordt geproduceerd door Johnny Wonder en Folkert Coehoorn. De presentatie is in handen van Jetske van Oosten (programmaleider van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp) en Piet-Hein Peeters (gastredacteur Zorg + Welzijn).
Wil je meer weten over het programma Designing a Community of Care - of hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving? Kijk dan op stimuleringsfonds.nl/zorg.

Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die?

We praten daarover met Gijsbert van Herk op de Dutch Design Week in Eindhoven. Hij is sinds 1 januari 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur bij Stichting Humanitas - de grootste zorg- en welzijnsorganisatie in Rotterdam-Rijnmond - en daarvoor directeur Ontwikkeling bij de gemeente Breda, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de decentralisaties in het sociale domein. Ook was hij initiatiefnemer en jurylid van WhoCares - een prijsvraag rondom toekomstbestendige wijken. Hoe werkt hij aan de grote vragen van Humanitas? En hoe helpt de Rijksbouwmeester daarbij?

Designing a Community of Care is een podcast van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – en wordt geproduceerd door Johnny Wonder en Folkert Coehoorn. De presentatie is in handen van Jetske van Oosten (programmaleider van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp) en Piet-Hein Peeters (gastredacteur Zorg + Welzijn).
Wil je meer weten over het programma Designing a Community of Care - of hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving? Kijk dan op stimuleringsfonds.nl/zorg.

37 min.

Top-podcasts in Maatschappij & cultuur

ANWB
Kanzi / Topcast Media
Teun van de Keuken en Gijs Groenteman
NPO Radio 1 / BNNVARA
NPO Radio 1 / VPRO
Ieke Schout & Lieke Malcorps / Dag en Nacht Media