26 min

Is ontwerpen Ethiek? - De kostgangers Archined Podcast

    • Ontwerp

Stop waar je mee bezig bent en luister naar de aflevering Is ontwerpen ethiek?
van De Kostgangers. In het kader van het project The Persistence of Questioning. Kritische reflecties voor de toekomst wordt stil gestaan bij de relatie tussen ontwerpen en ethiek. Markus Appenzeller (hoofd van de masteropleiding stedenbouw van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst en medeoprichter van MLA+) en Lyongo Juliana (architect en directeur Caribische Regio bij OZ Architects) bespreken met Geert van de Wetering de gevolgen van ontwerpkeuzes voor de samenleving, de aarde en het klimaat. Op welke wijze en in welke mate verhoudt de architect zich tot de wereld en geeft zij/hij hier rekenschap van?
 
De podcast is gemaakt in opdracht van Archined. Met het langlopende multi-project The Persistence of Questioning wil Archined de vakwereld verleiden uit hun bubbels te komen en zich reflectief uit te spreken over de richting die de architectuur in de (nabije) toekomst zou moeten opgaan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.Stichting Archined zet zich al 25 jaar lang in voor het bevorderen van het debat en verspreiden van kennis over architectuur, stedenbouw, en landschapsarchitectuur in het algemeen en die in de Lage Landen in het bijzonder, voornamelijk via onze kritische, onafhankelijke, community-based website www.archined.nl.
 
Met dank aan:
De Kostgangers: Geert van de Wetering en Danielle Emans
Markus Appenzeller
Lyongo Juliana

Stop waar je mee bezig bent en luister naar de aflevering Is ontwerpen ethiek?
van De Kostgangers. In het kader van het project The Persistence of Questioning. Kritische reflecties voor de toekomst wordt stil gestaan bij de relatie tussen ontwerpen en ethiek. Markus Appenzeller (hoofd van de masteropleiding stedenbouw van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst en medeoprichter van MLA+) en Lyongo Juliana (architect en directeur Caribische Regio bij OZ Architects) bespreken met Geert van de Wetering de gevolgen van ontwerpkeuzes voor de samenleving, de aarde en het klimaat. Op welke wijze en in welke mate verhoudt de architect zich tot de wereld en geeft zij/hij hier rekenschap van?
 
De podcast is gemaakt in opdracht van Archined. Met het langlopende multi-project The Persistence of Questioning wil Archined de vakwereld verleiden uit hun bubbels te komen en zich reflectief uit te spreken over de richting die de architectuur in de (nabije) toekomst zou moeten opgaan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.Stichting Archined zet zich al 25 jaar lang in voor het bevorderen van het debat en verspreiden van kennis over architectuur, stedenbouw, en landschapsarchitectuur in het algemeen en die in de Lage Landen in het bijzonder, voornamelijk via onze kritische, onafhankelijke, community-based website www.archined.nl.
 
Met dank aan:
De Kostgangers: Geert van de Wetering en Danielle Emans
Markus Appenzeller
Lyongo Juliana

26 min