4 afleveringen

每一條歌,攏代表一个時代 ê 故事。Uì 聽歌開始,咱做伙,來 kā 台灣 ê 歷史唱轉來!

Kā 台灣 ê 歷史唱轉來 阿錕

  • Geschiedenis

每一條歌,攏代表一个時代 ê 故事。Uì 聽歌開始,咱做伙,來 kā 台灣 ê 歷史唱轉來!

  1971 台東人

  1971 台東人

  演唱人:劉福助
  作曲人:台東原住民古調
  作詞人:呂金守

  竹筍離土目目 kua
  移 san 啊倒海樊梨花
  有情阿娘仔 tio̍h kā 娶
  毋通放 hōo 伊落煙花

  稻仔大肚驚風颱
  阿娘仔大肚驚人知
  倒手牽衫 am 肚臍
  正手 ia̍t 君仔 koh 再來

  甘蔗好食頭 tīng-tīng
  茶店仔查某上無情
  一千兩千提去用
  叫伊散步 huah 無閒

  六月日頭火燒埔
  阿娘仔招君過澎湖
  交通飛機也過渡
  三頓海產食魚箍

  蓮霧開花滿樹紅
  樹頂啊一隻虎頭峰
  叮著阿君仔無彩工
  叮著阿娘仔喝救人

  枋寮坐車到楓港
  盤山過嶺到台東
  有情阿娘仔 tio̍h 來送
  阮 ê 故鄉 tiàm 台東

  劉福助版本:
  https://www.youtube.com/watch?v=luo4wqNpeHg

  吳明益老師評論:
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1784342541598693&set=a.102466636452967&type=3&theater

  巴奈翻唱現場版本:
  https://www.youtube.com/watch?v=4U_Yohxur70

  • 8 min.
  1962 舊情綿綿

  1962 舊情綿綿

  演唱人:洪一峰
  作曲人:洪一峰
  作詞人:葉俊麟

  一言說出,就(tsiū)欲放予袂記得
  舊情綿綿,暝日 khah 想也是你
  明知你是楊花水性,因何偏偏對你鍾情
  啊~毋想你,毋想你,毋想你
  怎樣我又閣想起,昨日談戀 ê 港邊

  青春夢斷(tn̄g),你我已經是無望
  舊情綿綿,心內只想你一人
  明知你是有刺野花,因為怎樣我毋反悔
  啊~毋想你,毋想你,毋想你
  怎樣我又每暗夢,彼日談情的樓窗

  男子立誓,甘願看破來避走
  舊情綿綿,猶原對你情義厚
  明知你是輕薄無情,因何偏偏為你犧性
  啊~毋想你,毋想你,毋想你
  怎樣若看黃昏到,就(tiō)來想你目屎流。

  舊情綿綿電影:
  https://www.youtube.com/watch?v=lfwODaBsSzI

  台文歌詞參考:
  https://kuasu.tgb.org.tw/song/122/

  • 6 min.
  1958 媽媽請你也保重

  1958 媽媽請你也保重

  演唱人:文夏
  作曲人:野崎真一
  作詞人:文夏

  若想起故鄉目屎 tsiū 流落來,
  免掛意請你放心,我 ê 阿母。
  雖然是孤單一个,雖然是孤單一个。
  我也來到他鄉 ê 這个省都,
  不過我是真勇健 ê。
  媽媽請你也保重。

  月光暝想 beh 寫批來寄 hōo 你,
  希望會平安過日,我 ê 阿母。
  想 hit-sî 強強離開,想 hit-sî 強強離開。
  我也來到他鄉 ê 這个省都,
  毋過我是真 phah-piànn ê。
  媽媽請你也保重。

  寒冷的冬天、夏天 ê 三更暝,
  請保重毋通傷風,我 ê 阿母。
  期待著早日相會,期待著早日相會。
  我也來到他鄉 ê 這个省都,
  不過我是會轉去 ê。
  媽媽請你也保重。

  • 6 min.
  1958 黃昏的故鄉

  1958 黃昏的故鄉

  演唱人:文夏
  作曲人:中野忠晴
  作詞人:文夏

  叫著我,叫著我,黃昏 ê 故鄉,不時 leh 叫我。
  叫我這 ê 苦命 ê 身軀,流浪 ê 人 無厝 ê 渡鳥。
  孤單若來到異鄉,不時也會念家鄉。
  今日又是來聽見著,喔~親像 leh 叫我 ê。

  叫著我,叫著我,黃昏 ê 故鄉,不時 leh 叫我。
  懷念彼時故鄉 ê 形影,月光不時照落 ê 山河。
  彼爿山、彼條溪水,永遠抱著咱 ê 夢。
  今夜又是來夢 tio̍h 伊,喔~親像 leh 等我 ê。

  叫著我,叫著我,黃昏 ê 故鄉,不時 leh 叫我。
  含著悲哀也有帶目屎,盼我倒去 ê 聲叫無停。
  白雲啊,你若欲去,請你帶著我心情。
  送去予伊我 ê 阿母,喔~毋通來袂記 ê。

  • 8 min.

Top-podcasts in Geschiedenis

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op