49 afleveringen

Denne podkasten handler om å være kirke i Norge i 2020-årene. Hvordan kan vi være kirke på nye måter i en ny tid? Hvordan kan vi skape nye uttrykk for kirke? Framtiden krever andre verktøy, andre tankemåter, nye måter å være kirke på, både hva gjelder organisering og innhold.

Kirke på nye måter Knut Refsdal

  • Religie en spiritualiteit

Denne podkasten handler om å være kirke i Norge i 2020-årene. Hvordan kan vi være kirke på nye måter i en ny tid? Hvordan kan vi skape nye uttrykk for kirke? Framtiden krever andre verktøy, andre tankemåter, nye måter å være kirke på, både hva gjelder organisering og innhold.

  Religion i Norge i dag # Ingrid R. Joys, Anne Sender & Knut Refsdal

  Religion i Norge i dag # Ingrid R. Joys, Anne Sender & Knut Refsdal

  Ingrid Rosendorf Joys og Anne Sender er henholdsvis generalsekretær og spesialrådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. I denne samtalen kommer vi blant annet inn på hvorfor det er sånn at diskusjoner om religion vekker så stor oppmerksomhet selv i en tid der antallet som tror går ned, hvordan religion er en identitetsmarkør, hvorvidt de ulike religionene i Norge i dag har blitt "mykere", forholdet mellom særbehandlingen av Den norske kirke som en historisk majoritetskirke og likebehandlingen av Den norske kirke med andre tros- og livssynssamfunn og framtiden for religion i Norge.

  • 42 min.
  Ikke selvsagt at kristendommen ble som den ble # John Kaufman, Knut Refsdal m.fl.

  Ikke selvsagt at kristendommen ble som den ble # John Kaufman, Knut Refsdal m.fl.

  Hvorfor ble kristendommens lære som den ble? Kunne den blitt annerledes? Hvis svaret er nei, betyr det at Gud ikke handler i kirken eller i historien? Denne episoden er et opptak av et webinar med førsteamanuensis John Kaufman fra MF vitenskapelig høyskole. Han tar utgangspunkt i disse spørsmålene og kommer inn på de klassiske dogmene, Bibelens plass i kirken og argumentasjonen om at «kirken alltid har ment». I samtalen kommer han blant annet inn på muligheten for å holde den overleverte tradisjonen med "en åpen hånd" og på prinsippet om å vurdere de valg kirken gjør i mange spørsmål på bakgrunn av om de virker frigjørende eller undertrykkende i møte med menneskers liv.

  • 57 min.
  Kirken og den nyåndelige interessen # Silje Trym Mathiassen & Knut Refsdal

  Kirken og den nyåndelige interessen # Silje Trym Mathiassen & Knut Refsdal

  Det har funnet sted en markant endring i vestlig kultur hva gjelder religiøsitet og spiritualitet de siste tiårene. Vi ser en nyåndelig bevegelse som brer om seg. Interessen har vært særlig synlig på sosiale medier blant de yngre generasjonene. Mye av denne spiritualiteten kjennetegnes av at den tar menneskers livserfaringer på alvor, engasjerer dybdene i den personlige erfaringen og framstiller verdens og enkeltmenneskets framtid i et positivt og optimistisk lys. Silje Trym Mathiassen er dialogprest i Stavanger domkirke. Hun sier: «Jeg skulle ønske det var større nysgjerrighet og undring for nyåndelige interesser i kirken. Vi må forstå hva det betyr for mennesker og reflektere over hvordan kirken kan møte disse behovene?»

  • 30 min.
  Ytre høyres bruk av kristendom # Atle Sommerfeldt & Knut Refsdal

  Ytre høyres bruk av kristendom # Atle Sommerfeldt & Knut Refsdal

  I sommer etterlyste Linda Noor fra Minotenk kristenledere i kampen mot høyreekstremisme. Hun påpeker at vi i Norge de siste ti årene har hatt to terrorangrep, begge gjennomført av høyreekstreme terrorister som fremhever sin kristne identitet og aktivt bruker kristendommen som en del av sin voldelige ideologi. Hun sier at hun for lengst har mistet tellingen over hvor mange konferanser og seminarer hun har blitt invitert til, sammen med andre samfunnsengasjerte muslimer, for å diskutere forebygging av radikalisering. Men hvor er alle konferansene hvor kristne ledere blir invitert til å snakke om forebygging av høyreekstremisme? Hva svarer vi på slike utfordringer? Det er utgangspunktet for denne samtalen med Atle Sommerfeldt, biskop i Borg bispedømme i Den norske kirke.

  • 44 min.
  Ny som prest # Silje Marie Halvorsen, Marianne Munz & Knut Refsdal

  Ny som prest # Silje Marie Halvorsen, Marianne Munz & Knut Refsdal

  Denne episoden er en samtale med to nye prester: Silje Marie Halvorsen er ansatt i Fyllingsdalen og Marianne Munz i Centralkirken i Oslo. Vi snakker om forventninger til presterollen med utgangspunkt i den engelske pastoralteologen Stephen Croft, som tar til orde for en forståelse av kirke og prestetjeneste som er på høyde med en ny og mer kompleks samtid, og han forstår diakonia, eldstetjeneste og episkope som tre dimensjoner ved den samme prestetjenesten, som alle må være tilstede.

  • 37 min.
  Kristen tro og psykisk helse # Dag Skottene & Knut Refsdal

  Kristen tro og psykisk helse # Dag Skottene & Knut Refsdal

  Det finnes både sunne og usunne former for tro. Tro kan være både en byrde og en hjelp i livet. Dette er utgangspunktet for denne samtalen med Dag Skottene, pensjonert lærer på videregående skole, skribent, forfatter og foredragsholder og aktiv i Den norske kirke i Sarpsborg. Samtalen har tre hoveddeler: En bokstavtro kristendom, menneskesyn og gudsbilde.

  • 48 min.

Top-podcasts in Religie en spiritualiteit

Giel Beelen
NPO Radio 1 / EO
NPO Radio 5 / EO / IZB
NPO Radio 5 / EO
Unie/ABC gemeenten
Beautiful Light Studios

Suggesties voor jou