70 afleveringen

For the English podcast description, scroll down. In de Mayor's Manual Podcast bespreken we oplossingen die volgens koplopers - uit de overheid, private sector en kennisinstellingen - een plek verdienen in het handboek van elke burgemeester. Vanaf de keukentafel van het AMS Institute verkennen we oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Oplossingen die verder in de toekomst liggen en oplossingen die morgen opgeschaald kunnen worden. Samen met denkers en doeners bespreken we wat op de agenda van elke burgemeester zou moeten staan. Met de podcast willen we u en andere denkers en doeners inspireren om mondiale stedelijke transities te versnellen. We bespreken grote stedelijke uitdagingen en transities zoals: hoe gaan we naar een circulaire stad, wat is de weg naar een veilige digitale stad, welke innovaties bestaan er al voor ons huidige mobiliteitssysteem en wie gaat onze stad klimaatbestendig maken?Kenneth Heijns, Managing Director bij AMS Institute, en Sacha Stolp, Directeur Toekomstbestendige Assets bij de gemeente Amsterdam, zijn uw podcast hosts. U kunt ons vinden op Apple podcasts, Google podcasts en Spotify. -- English --The Mayor’s Manual Podcast taps into the solutions that frontrunners and changemakers - from the government, private sector and knowledge institutes - want to see on every mayor’s manual.From the kitchen table at AMS Institute we explore solutions to urban challenges. Solutions further down the road, and solutions that can be scaled-up tomorrow. Together with thinkers and doers we discuss what should be on the agenda of every mayor. With the podcast we aim to inspire you and other thinkers and do'ers to accelerate global urban transitions.We discuss major urban challenges and transitions such as: how do we move towards a circular city, what is the path to a safe digital city, which innovations already exist for our current mobility system and who will make our city climate proof? Kenneth Heijns, Managing Director at AMS Institute, and Sacha Stolp, Director Future-Proof Assets for the City of Amsterdam, will be your podcast hosts. Find us on Apple podcasts, Google podcasts and Spotify.

Mayor's Manual Podcast AMS Institute & Municipality of Amsterdam

  • Overheid
  • 5,0 • 6 beoordelingen

For the English podcast description, scroll down. In de Mayor's Manual Podcast bespreken we oplossingen die volgens koplopers - uit de overheid, private sector en kennisinstellingen - een plek verdienen in het handboek van elke burgemeester. Vanaf de keukentafel van het AMS Institute verkennen we oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Oplossingen die verder in de toekomst liggen en oplossingen die morgen opgeschaald kunnen worden. Samen met denkers en doeners bespreken we wat op de agenda van elke burgemeester zou moeten staan. Met de podcast willen we u en andere denkers en doeners inspireren om mondiale stedelijke transities te versnellen. We bespreken grote stedelijke uitdagingen en transities zoals: hoe gaan we naar een circulaire stad, wat is de weg naar een veilige digitale stad, welke innovaties bestaan er al voor ons huidige mobiliteitssysteem en wie gaat onze stad klimaatbestendig maken?Kenneth Heijns, Managing Director bij AMS Institute, en Sacha Stolp, Directeur Toekomstbestendige Assets bij de gemeente Amsterdam, zijn uw podcast hosts. U kunt ons vinden op Apple podcasts, Google podcasts en Spotify. -- English --The Mayor’s Manual Podcast taps into the solutions that frontrunners and changemakers - from the government, private sector and knowledge institutes - want to see on every mayor’s manual.From the kitchen table at AMS Institute we explore solutions to urban challenges. Solutions further down the road, and solutions that can be scaled-up tomorrow. Together with thinkers and doers we discuss what should be on the agenda of every mayor. With the podcast we aim to inspire you and other thinkers and do'ers to accelerate global urban transitions.We discuss major urban challenges and transitions such as: how do we move towards a circular city, what is the path to a safe digital city, which innovations already exist for our current mobility system and who will make our city climate proof? Kenneth Heijns, Managing Director at AMS Institute, and Sacha Stolp, Director Future-Proof Assets for the City of Amsterdam, will be your podcast hosts. Find us on Apple podcasts, Google podcasts and Spotify.

  Promoveren in de Praktijk - dat Zouden Meer Mensen Moeten Doen.

  Promoveren in de Praktijk - dat Zouden Meer Mensen Moeten Doen.

  Om het toenemend aantal complexe stedelijke problemen op te lossen zouden overheden, kennisinstellingen en bedrijven, gezamenlijk, meer onderzoek moeten uitvoeren in de praktijk en daarbij afstand te nemen van traditionele manieren van samenwerken. Deze lijken hier namelijk steeds vaker succes in de weg te staan, maar hoe kan het dan wel? Vandaag bespreken we een voorbeeld van succesvol onderzoek in de praktijk, ontstaan vanuit samenwerking en zonder belemmerende tradities. 
  Onze gast Mart-Jan Hemel is promovendus bij de TU Delft en onderzoeker bij AMS Institute. We bespreken hoe zijn onderzoek, het ontwikkelen van een analytisch model waarmee de structurele staat en veiligheid van kademuren nauwkeuriger bepaald kan worden, tot stand is gekomen, uitgevoerd is, wat er uniek aan is en wat dit betekent voor het oplossen van complexe stedelijke uitdagingen. Zijn onorthodoxe aanpak en nauwe samenwerking met betrokken partners heeft niet alleen tot de gewenste onderzoeksresultaten geleid, maar ook tot inzichten voor een nieuwe aanpak van complexe stedelijke uitdagingen. Wanneer moet je vertrouwen op theorie of ervaring, waarom zou je als onderzoeker uit de academische bubbel stappen en hoe krijg je het voor elkaar om een historische kademuur te mogen belasten totdat deze het begeeft? 
  Wil je meer weten over dit en ander toegepast onderzoek van AMS Institute - schrijf je in voor de nieuwsbrief via deze link.
  Wil je graag het Metropolitan Quay Wall Symposium bijwonen, meld je dan vóór 22 november 2023 aan via deze link. 

  • 51 min.
  Digital Rights Talk - de Dynamiek van Digitale Rechten

  Digital Rights Talk - de Dynamiek van Digitale Rechten

  Mensenrechten, digitaal én analoog, botsen af en toe. Bijvoorbeeld met belangen, wensen of doelen van individuen, organisaties of landen. Maar ook zeker met elkaar. Een bekend voorbeeld hiervan is de relatie tussen het recht op privacy en het recht op veiligheid. Wanneer mag het individuele recht op privacy geschonden worden voor het collectieve recht op veiligheid en ervaart elke burger dit op dezelfde manier? 
  Deze week luisteren we naar het derde fragment uit de Digital Rights Talk Den Haag. Een reeks die tot stand is gekomen in samenwerking met Digital Rights House. Aan tafel zitten alle gasten uit de voorgaande twee afleveringen voor een gesprek over de zaken die nog niet aan bod zijn gekomen. Zoals passieve en actieve rechten, de verantwoordelijkheden van burgers en de gecompliceerde relatie tussen rechten. 
  Dit is het laatste van drie fragmenten uit deze reeks. Wij gaan er even tussenuit voor vakantie en komen na de zomer met nieuwe afleveringen van de Mayor’s Manual.  Tot dan! 

  • 25 min.
  Digital Rights Talk - Wie Maakt Onze Digitale Openbare Ruimte?

  Digital Rights Talk - Wie Maakt Onze Digitale Openbare Ruimte?

  Onze openbare ruimte verandert door een toenemend gebruik van technologie in steden van een volledig fysieke ruimte naar een hybride openbare ruimte, deels fysiek en deels digitaal. Deze ontwikkeling beïnvloedt hoe mensen de openbare ruimte ervaren, zorgt ervoor dat grenzen tussen publiek, privaat en commercieel vervagen en verantwoordelijkheden verschuiven. Wat betekent dat voor (digitale) mensenrechten?
  Deze week luisteren we naar het tweede fragment uit de Digital Rights Talk Den Haag. Een reeks die tot stand is gekomen in samenwerking met Digital Rights House. In deze aflevering gaan we in gesprek met Wina Smeenk, Professor Societal Impact Design bij inHolland en Dick de Maa, Directeur Digitale Strategie en Informatie bij de Gemeente Amsterdam.
  We bespreken specifieke voorbeelden uit Amsterdam, zoals deurbellen die mogelijk inbreuk maken op privacy, nemen we de digitale openbare ruimte onder de loep, want wat is dat eigenlijk? Daarnaast proberen we grip te krijgen op hoe verschillende partijen deze ruimte, bewust en onbewust, maken. 
  Dit is het tweede van drie fragmenten die wij zullen publiceren in deze reeks. Volgende aflevering komen alle gasten terug aan tafel en kijken we vooruit. 

  • 42 min.
  Digital Rights Talk - ‘Helaas, ons systeem begrijpt U niet’

  Digital Rights Talk - ‘Helaas, ons systeem begrijpt U niet’

  Mensenrechten gelden net zo goed online als offline. Het toenemende gebruik van technologie in steden biedt nieuwe mogelijkheden om mensenrechten uit te oefenen, maar ook om ze te schenden. Gemeenten spelen hierin een cruciale rol en rechten beschermen zonder ze te schenden blijkt niet altijd even gemakkelijk. 
  Deze week luisteren we naar een fragment uit de eerste Digital Rights Talk in Den Haag.  Een gesprek met Mark de Rooij, interim Chief Information Officer van de gemeente Den Haag en Addie Stehouwer, Gemeentelijke Ombudsman voor de Stad Den Haag en daarnaast ook lid van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
  Samen bespreken we wat digitale rechten zijn, hoe het er voor staat met digitale rechten in Den Haag en Nederland en hoe Gemeenten deze rechten beter kunnen beschermen. 
  Dit is de eerste van drie fragmenten die wij zullen publiceren in deze reeks. Volgende aflevering luisteren we naar een gesprek met voorbeelden uit Amsterdam en de lessen uit de wetenschap. 
  Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met Digital Rights House

  • 34 min.
  Lessons learned - Het Handboek voor de Duurzame Stad

  Lessons learned - Het Handboek voor de Duurzame Stad

  De gemeente Wouderdam heeft grote ambities voor het verduurzamen van de eigen organisatie. De ambities blijken echter moeilijk te vertalen naar de praktijk en de burgemeester heeft de Mayor’s Manual om hulp gevraagd.  Daarom blikken we deze week terug op de afleveringen uit de Green Office reeks. Welke adviezen hebben we opgehaald die deze niet bestaande stad liggend in een fictieve provincie kan gebruiken om de eigen organisatie te verduurzamen?
  Samen met  Dorien Cramer, projectleider duurzame ontwikkeling voor de Provincie Groningen, en Stefan Rigter en Emma Kropman van de Green Office schrijven we een eerste opzet voor het Handboek van de Burgemeester van Wouderdam. 
  Beste Burgemeester, de gevolgen van transities zijn voelbaar, voor ambtenaren, burgers en burgemeester. Organisaties zoals gemeenten moeten veranderen. Dit is een traag proces en niet altijd even duidelijk. We hebben echter geen tijd om te verliezen en het doel is duidelijk: een duurzame toekomst voor een leefbare stad.
  In deze aflevering bespreken we de knoppen waar je aan kan draaien voor een toekomstbestendige organisatie en stad. Hoe bepaal je waar je op in zet, waar je impact kan bereiken? Hoe ga je aan de slag terwijl je nog niet alle informatie hebt? Dien je te gaan voor realistische doelen of grootse ambities, en waarom niet allebei? Hoe krijg je de mensen in de onder én bovenlaag van de organisatie mee?

  • 49 min.
  Circulaire Wagenpark - Loopt die Transitie op Rolletjes?

  Circulaire Wagenpark - Loopt die Transitie op Rolletjes?

  In Amsterdam rijden ruim 1600 gemeentelijke voertuigen die dagelijks worden gebruikt. Van vuilniswagen en tractoren tot veegwagens en elektrische scooters. Dit wagenpark behoort daarmee tot een van de grootste van Nederland. Wat komt er kijken bij het verduurzamen van zo’n diverse vloot unieke voertuigen? 
  In deze aflevering gaan we het gesprek aan met Henry Koopman en Stefan Favrin. Henry is als manager van het wagenpark verantwoordelijk voor de verduurzaming van de bedrijfsvoertuigen. Stefan Favrin is als impact adviseur bij Copper8 expert op het gebied van verduurzaming van wagenparken, emissie reductie en circulair gebruik van grondstoffen.  
  We bespreken de kraakheldere ambitie van het stadsbestuur en college: een uitstootvrij wagenpark in 2025 en volledig circulair inkopen vanaf 2030. Dit betekent dat we nog zeven jaar hebben om deze transitie te realiseren. Samen met Stefan Rigter van de Green Office vragen we onze gasten naar de haken, ogen en fijne kneepjes van het verduurzamen van het wagenpark: hoe staat het er voor bij de gemeente en in de keten van leveranciers en producenten? Zijn de gestelde doelen haalbaar en op welke manier kunnen we écht impact maken?

  • 43 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
6 beoordelingen

6 beoordelingen

Top-podcasts in Overheid

De Dienst
AIVD
Dossier Delict - de podcast van het NIFP
NIFP
Berlijn. Het verhaal van de muur
Klara
Binnenlands Bestuur
Binnenlands Bestuur
Dossier AIVD
NPO Radio 1 / KRO-NCRV
Door de ogen van de Koning
RVD / Tonny Media