40 afleveringen

For the English podcast description, scroll down. In de Mayor's Manual Podcast bespreken we oplossingen die volgens koplopers - uit de overheid, private sector en kennisinstellingen - een plek verdienen in het handboek van elke burgemeester. Vanaf de keukentafel van het AMS Institute verkennen we oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Oplossingen die verder in de toekomst liggen en oplossingen die morgen opgeschaald kunnen worden. Samen met denkers en doeners bespreken we wat op de agenda van elke burgemeester zou moeten staan. Met de podcast willen we u en andere denkers en doeners inspireren om mondiale stedelijke transities te versnellen. We bespreken grote stedelijke uitdagingen en transities zoals: hoe gaan we naar een circulaire stad, wat is de weg naar een veilige digitale stad, welke innovaties bestaan er al voor ons huidige mobiliteitssysteem en wie gaat onze stad klimaatbestendig maken?Kenneth Heijns, Managing Director bij AMS Institute, en Sacha Stolp, Directeur Toekomstbestendige Assets bij de gemeente Amsterdam, zijn uw podcast hosts. U kunt ons vinden op Apple podcasts, Google podcasts en Spotify. -- English --The Mayor’s Manual Podcast taps into the solutions that frontrunners and changemakers - from the government, private sector and knowledge institutes - want to see on every mayor’s manual.From the kitchen table at AMS Institute we explore solutions to urban challenges. Solutions further down the road, and solutions that can be scaled-up tomorrow. Together with thinkers and doers we discuss what should be on the agenda of every mayor. With the podcast we aim to inspire you and other thinkers and do'ers to accelerate global urban transitions.We discuss major urban challenges and transitions such as: how do we move towards a circular city, what is the path to a safe digital city, which innovations already exist for our current mobility system and who will make our city climate proof? Kenneth Heijns, Managing Director at AMS Institute, and Sacha Stolp, Director Future-Proof Assets for the City of Amsterdam, will be your podcast hosts. Find us on Apple podcasts, Google podcasts and Spotify.

Mayor's Manual Podcast AMS Institute & Municipality of Amsterdam

  • Overheid
  • 5,0 • 5 beoordelingen

For the English podcast description, scroll down. In de Mayor's Manual Podcast bespreken we oplossingen die volgens koplopers - uit de overheid, private sector en kennisinstellingen - een plek verdienen in het handboek van elke burgemeester. Vanaf de keukentafel van het AMS Institute verkennen we oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Oplossingen die verder in de toekomst liggen en oplossingen die morgen opgeschaald kunnen worden. Samen met denkers en doeners bespreken we wat op de agenda van elke burgemeester zou moeten staan. Met de podcast willen we u en andere denkers en doeners inspireren om mondiale stedelijke transities te versnellen. We bespreken grote stedelijke uitdagingen en transities zoals: hoe gaan we naar een circulaire stad, wat is de weg naar een veilige digitale stad, welke innovaties bestaan er al voor ons huidige mobiliteitssysteem en wie gaat onze stad klimaatbestendig maken?Kenneth Heijns, Managing Director bij AMS Institute, en Sacha Stolp, Directeur Toekomstbestendige Assets bij de gemeente Amsterdam, zijn uw podcast hosts. U kunt ons vinden op Apple podcasts, Google podcasts en Spotify. -- English --The Mayor’s Manual Podcast taps into the solutions that frontrunners and changemakers - from the government, private sector and knowledge institutes - want to see on every mayor’s manual.From the kitchen table at AMS Institute we explore solutions to urban challenges. Solutions further down the road, and solutions that can be scaled-up tomorrow. Together with thinkers and doers we discuss what should be on the agenda of every mayor. With the podcast we aim to inspire you and other thinkers and do'ers to accelerate global urban transitions.We discuss major urban challenges and transitions such as: how do we move towards a circular city, what is the path to a safe digital city, which innovations already exist for our current mobility system and who will make our city climate proof? Kenneth Heijns, Managing Director at AMS Institute, and Sacha Stolp, Director Future-Proof Assets for the City of Amsterdam, will be your podcast hosts. Find us on Apple podcasts, Google podcasts and Spotify.

  Ecosystemen in de bouw - een broodnodige volgende stap?

  Ecosystemen in de bouw - een broodnodige volgende stap?

  In de laatste aflevering van het eerste seizoen spreken we Leentje Volker en Malcolm Aalstein.
  Leentje is Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Universiteit Twente. In haar onderzoek richt ze zich op het verbeteren van de realisatie en het beheer van fysieke infrastructuur en het verbeteren van de interactie tussen mens en techniek. Bij haar onderzoek spelen netwerken en de interactie tussen actoren in netwerken een belangrijke rol. 
  Malcolm is strategisch adviseur Markt & Inkoop bij het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Vanuit zijn rol houdt hij zich onder andere bezig met het ontwikkelen van de samenwerkingen tussen de gemeente en haar partners. Ook speelt in zijn werk het denken in termen van netwerken en interacties tussen actoren een grote rol.
  Vanuit hun expertise gaan we het gesprek aan over ecosysteem denken. Wat verstaan we hier precies onder, hoe kan het helpen bij het aanjagen van het innovatievermogen van de infrastructuur sector en het oplossen van wicked problems en wat is het verschil tussen ecosysteem denken en project gebaseerd denken? 
  Luister mee deze week om meer te leren over het denken in netwerken en wat dat mogelijk voor de toekomst de gebouwde omgeving betekent. 

  • 48 min.
  Het asfalt van de toekomst is hier al, de opdrachtgevers alleen nog niet..

  Het asfalt van de toekomst is hier al, de opdrachtgevers alleen nog niet..

  Deze week spreken we Sandra Erkens en Rien Huurman.
  Sandra is hoogleraar toegepaste wegbouwkunde bij de TU Delft. Ze is expert op het gebied van bestratingsmaterialen en -constructies en in het bijzonder op het gebied van asfaltbeton. 
  Rien werkt als research & development manager bij de asfaltproducent AsfaltNu. Voorafgaand aan zijn huidige functie werkte hij als associate professor aan de TU Delft, waar hij is gepromoveerd in de wegenbouw. 
  We bespreken de toekomst van ons asfalt en de hordes die we nog moeten nemen voordat we daadwerkelijk duurzaam, circulair asfalt uit kunnen uitrollen in Nederland. Daarbij bespreken we onder andere hoe burgemeester hun koopkracht in kunnen gebruiken om de asfalt markt te veranderen en innovaties te stimuleren. Welke eisen kan een opdrachtgever stellen om de duurzaamheid- en circulariteit doelstellingen te verwezenlijken en hoe zorgen we ervoor dat verschillende partijen dezelfde taal spreken bij het het meten van kwaliteit? 
  Luister deze week om meer te leren over het bulkproduct asfalt en de innovaties die een voorbeeld kunnen zijn voor andere transities.

  • 50 min.
  Kwetsbaarheid en Kademuren - samen werken aan een nieuwe vorm van samenwerken.

  Kwetsbaarheid en Kademuren - samen werken aan een nieuwe vorm van samenwerken.

  Deze week spreken wij Merijn Buist en Edwin Boonstoppel. 
  Edwin is als directeur en projectmanager werkzaam bij Quadraat Projectmanagement. Hij is momenteel onder andere actief als projectleider van het consortium G-Kracht, een combinatie van drie bedrijven dat werkt aan een innovatieve manier om kademuren te vervangen binnen het innovatiepartnerschap kademuren van de Gemeente Amsterdam. 
  Merijn werkt als technisch manager bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Vanuit deze rol is hij sinds het begin betrokken bij het Innovatiepartnerschap kademuren waar hij onder andere verantwoordelijk is voor de samenwerking tussen G-Kracht en de gemeente Amsterdam. 
  Samen bespreken we de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking binnen een uitgebreide, intensieve en bovenal onbekende aanbestedingsprocedure zoals het Innovatiepartnerschap. Is het bijvoorbeeld belangrijk om te breken met meer traditionele processen, wat is het belang van kernwaarden en hoe helpt kwetsbaarheid projectteams dichter bij elkaar te komen? 
  Luister deze week om meer te leren over het nut een daadwerkelijk gelijkwaardige relatie in een samenwerking gericht op het ontwikkelen van een innovatieve product.

  • 38 min.
  Een Kijkje in de Stuurhut van een Stad in het Water

  Een Kijkje in de Stuurhut van een Stad in het Water

  Deze week spreken we met Tessa Hilgers en Maarten Ouboter. Tessa werkt als strategisch adviseur bestuurszaken voor het Programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam. Hierbij speelt onder andere het creëren van aandacht voor de korte én lange termijn opgave een belangrijke rol.
  Maarten is hydroloog bij waternet- een titel die de diversiteit van zijn werkzaamheden niet volledige weergeeft. Een van zijn doelen is schoner water in Amsterdam en omstreken. Dit doet hij onder ander door de omgeving van de stad op zo’n manier in kaart te brengen dat besluiten kwantitatief onderbouwd kunnen worden.
  Met Maarten en Tessa spreken we over de verschillende omvangrijke opgaven waar waterstad Amsterdam al eeuwen mee kampt en waarvoor de komende  jaren bepalend zullen zijn. Wat kunnen wij leren van het verleden, hoe verzeker je bestuurlijke aandacht voor een impopulair onderwerp zoals beheer en hoe maak je de juiste keuze over diverse, complexe en urgente uitdagingen als deze keuze over 100 jaar nog steeds bepalend kan zijn voor de leefbaarheid van de stad?
  Luister deze week om meer te weten te komen over het reilen en zeilen van een waterstad onder zeespiegel.

  • 42 min.
  Water and urban development – taking notes from Copenhagen (Eng.)

  Water and urban development – taking notes from Copenhagen (Eng.)

  This episode was produced for the Amsterdam International Water Week.
  Our guest this week is Lykke Leonardes. Lykke is head of the resilient and sustainable city of Copenhagen program.  This program consists of a climate mitigation and adaptation strategy, as well as an international strategy. 

  We talk about the approach Copenhagen has taken towards climate adaptation and what lessons learned can be shared with other cities. Curious what changes can be made to business models change in order to implement innovative solutions for blue and green infrastructures, who is responsible for the payment of the innovation in Copenhagen and how they made a dynamic adaptation plan that fits within the dynamics of the city?

  Listen in this week to learn how Copenhagen created an adaptive strategic action plan that helps to create water infrastructures for a future-proof and climate-adaptive city.

  • 45 min.
  Ruimte voor innovatie - hoe creëer je dat?!

  Ruimte voor innovatie - hoe creëer je dat?!

  Deze week zijn  Sarah Bork en Joost Assendelft te gast. Sarah is hoofd innovatie bij het programma Bruggen en Kademuren van de Gemeente Amsterdam. Hier geeft zij leiding aan een team dat zich bezighoudt met innovatie en ontwikkeling op het gebied van toetsing, levensduur verlenging, monitoring & sensoring en logistieke bewegingen. Joost is werkzaam als teamleider geodata bij Iv-infra. Hier werkt hij onder andere aan een nieuwe techniek voor de monitoring van assets met gebruik van 3D laserscannen.
  We spreken onder andere over de mogelijkheden die data-gedreven werken biedt voor innovatie binnen stedelijke opgaven. Welke kansen biedt laserscannen, hoe creëer je een “safe zone” voor innovatie binnen een regulier contract en hoe krijgen we traditionele bedrijven aan ‘het innoveren’?
  Luister deze week om meer te leren over de inspiratie kracht van innovaties hoe deze door samenwerking van de markt en overheid in de praktijk toegepast kunnen worden.

  • 52 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
5 beoordelingen

5 beoordelingen

Top-podcasts in Overheid

AIVD
Klara
NPO Radio 1 / KRO-NCRV
AMLC Podcast
Raad voor de rechtspraak
NRC XTR & NFI

Suggesties voor jou

NPO Radio 1 / NOS
Echt Gebeurd