43 afleveringen

For the English podcast description, scroll down. In de Mayor's Manual Podcast bespreken we oplossingen die volgens koplopers - uit de overheid, private sector en kennisinstellingen - een plek verdienen in het handboek van elke burgemeester. Vanaf de keukentafel van het AMS Institute verkennen we oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Oplossingen die verder in de toekomst liggen en oplossingen die morgen opgeschaald kunnen worden. Samen met denkers en doeners bespreken we wat op de agenda van elke burgemeester zou moeten staan. Met de podcast willen we u en andere denkers en doeners inspireren om mondiale stedelijke transities te versnellen. We bespreken grote stedelijke uitdagingen en transities zoals: hoe gaan we naar een circulaire stad, wat is de weg naar een veilige digitale stad, welke innovaties bestaan er al voor ons huidige mobiliteitssysteem en wie gaat onze stad klimaatbestendig maken?Kenneth Heijns, Managing Director bij AMS Institute, en Sacha Stolp, Directeur Toekomstbestendige Assets bij de gemeente Amsterdam, zijn uw podcast hosts. U kunt ons vinden op Apple podcasts, Google podcasts en Spotify. -- English --The Mayor’s Manual Podcast taps into the solutions that frontrunners and changemakers - from the government, private sector and knowledge institutes - want to see on every mayor’s manual.From the kitchen table at AMS Institute we explore solutions to urban challenges. Solutions further down the road, and solutions that can be scaled-up tomorrow. Together with thinkers and doers we discuss what should be on the agenda of every mayor. With the podcast we aim to inspire you and other thinkers and do'ers to accelerate global urban transitions.We discuss major urban challenges and transitions such as: how do we move towards a circular city, what is the path to a safe digital city, which innovations already exist for our current mobility system and who will make our city climate proof? Kenneth Heijns, Managing Director at AMS Institute, and Sacha Stolp, Director Future-Proof Assets for the City of Amsterdam, will be your podcast hosts. Find us on Apple podcasts, Google podcasts and Spotify.

Mayor's Manual Podcast AMS Institute & Municipality of Amsterdam

  • Overheid
  • 5,0 • 5 beoordelingen

For the English podcast description, scroll down. In de Mayor's Manual Podcast bespreken we oplossingen die volgens koplopers - uit de overheid, private sector en kennisinstellingen - een plek verdienen in het handboek van elke burgemeester. Vanaf de keukentafel van het AMS Institute verkennen we oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Oplossingen die verder in de toekomst liggen en oplossingen die morgen opgeschaald kunnen worden. Samen met denkers en doeners bespreken we wat op de agenda van elke burgemeester zou moeten staan. Met de podcast willen we u en andere denkers en doeners inspireren om mondiale stedelijke transities te versnellen. We bespreken grote stedelijke uitdagingen en transities zoals: hoe gaan we naar een circulaire stad, wat is de weg naar een veilige digitale stad, welke innovaties bestaan er al voor ons huidige mobiliteitssysteem en wie gaat onze stad klimaatbestendig maken?Kenneth Heijns, Managing Director bij AMS Institute, en Sacha Stolp, Directeur Toekomstbestendige Assets bij de gemeente Amsterdam, zijn uw podcast hosts. U kunt ons vinden op Apple podcasts, Google podcasts en Spotify. -- English --The Mayor’s Manual Podcast taps into the solutions that frontrunners and changemakers - from the government, private sector and knowledge institutes - want to see on every mayor’s manual.From the kitchen table at AMS Institute we explore solutions to urban challenges. Solutions further down the road, and solutions that can be scaled-up tomorrow. Together with thinkers and doers we discuss what should be on the agenda of every mayor. With the podcast we aim to inspire you and other thinkers and do'ers to accelerate global urban transitions.We discuss major urban challenges and transitions such as: how do we move towards a circular city, what is the path to a safe digital city, which innovations already exist for our current mobility system and who will make our city climate proof? Kenneth Heijns, Managing Director at AMS Institute, and Sacha Stolp, Director Future-Proof Assets for the City of Amsterdam, will be your podcast hosts. Find us on Apple podcasts, Google podcasts and Spotify.

  Reinventing the City - Nature-based or High-tech?

  Reinventing the City - Nature-based or High-tech?

  This year the Mayor’s Manual joined the Reinventing the City conference of AMS Institute for innovative insights and fascinating conversations. We spoke to the attending frontrunners about their solutions for urban challenges and their part in reinventing the city. 
  In this first of four episodes we take a closer look at High-tech and Nature Based Solutions. 
  Is one of these more likely to accelerate urban transitions? Or can they support each other, and should we seek out smart combinations? You’ll hear from Ard van de Kreeke, who combines Nature Based and high-tech solutions in his vertical farm Growy, Gabriela Corbera, who aims to accelerate circular transitions through her mixed reality game Circular Play,  Pablo van der Lugt, who is in favor of building with nature and biophilic design and has the facts to support his story and  Rudy Janssens, representative for Belgian technology companies who believes strongly in Nature Based Solutions.

  • 29 min.
  De toekomst van onze leefomgeving - het verband tussen emoties, langetermijndenken en ingrepen in onze leefomgeving.

  De toekomst van onze leefomgeving - het verband tussen emoties, langetermijndenken en ingrepen in onze leefomgeving.

  In deze aflevering spreken we met Wouter Veldhuis en Anneleen Arnout. 
  Wouter is stedenbouwkundige en architect en partner van MUST, een stedenbouwkundig bureau dat gericht is op de ontwikkeling van een rechtvaardige leefomgeving. Daarnaast maakt hij deel uit van het College van Rijksadviseurs dat het Rijk adviseert bij actuele ruimtelijke maatschappelijke opgaven. 
  Anneleen is Universitair docent aan de Radboud Universiteit, onder meer gespecialiseerd in emotie- en consumptiegeschiedenis. Met haar onderzoek richt ze zich onder andere op de impact van grote verandering in steden als Amsterdam, Parijs en Londen op de emotionele band van stedelingen met hun omgeving.
  Het startpunt van ons gesprek is de dynamiek van ingrepen in verschillende lagen van onze leefomgeving. Wegen we op dit moment op een juiste manier af welke veranderingen aan de ondergrond, onze netwerken en directe leefomgeving prioriteit hebben? Gebrek aan kennis over de emotionele beleving van ingrepen en een klemtoon op de korte termijn lijken op dit moment te leiden tot overhaaste keuzes en quick fixes. Hoe houden we een blik op de lange termijn in een tijd dat handelingssnelheid en integrale oplossingen prioriteit hebben? 
  Luister deze week om meer te leren over het verband tussen emoties, langetermijndenken en ingrepen in onze leefomgeving. 

  • 52 min.
  Transities en de Sustainable Development Goals - wat hebben we nodig om alles anders te doen?

  Transities en de Sustainable Development Goals - wat hebben we nodig om alles anders te doen?

  In deze eerste aflevering van Seizoen twee spreken we Bertus Tulleners en Mara de Pater.

  Bertus is partner bij The RockGroup, een adviesbureau dat organisaties helpt een proactieve rol te nemen in de transitie naar een duurzame economie en samenleving. Daarnaast is hij ondernemers, universitair docent en trainer.

  Mara is onderzoeker en adviseur bij DRIFT, een bureau voor onderzoek naar en advies en educatie over transities. Daarnaast is zij medeoprichter en voorzitter van de NGO Jongeren voor Duurzaam Reizen. 

  Wij spreken Bertus en Mara over transities en de rol die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) hierin kunnen spelen. Wat houdt een transitie nou eigenlijk in, wat betekent dit voor onze samenleving en hoe zorg je voor een snellere verandering? Hoe moeten we omgaan met de chaos van totale veranderingen, hebben we daar invloed op, hebben we hetzelfde handelingsperspectief en, wie is ‘we’ eigenlijk? 

  Een gesprek waarin we meerdere uithoeken van veranderen en het nut van doelen bespreken. Luister deze week om meer te leren waarom transities iets van alle tijd is en hoe jij jouw rol hierin beter kan begrijpen.

  • 51 min.
  Ecosystemen in de bouw - een broodnodige volgende stap?

  Ecosystemen in de bouw - een broodnodige volgende stap?

  In de laatste aflevering van het eerste seizoen spreken we Leentje Volker en Malcolm Aalstein.
  Leentje is Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Universiteit Twente. In haar onderzoek richt ze zich op het verbeteren van de realisatie en het beheer van fysieke infrastructuur en het verbeteren van de interactie tussen mens en techniek. Bij haar onderzoek spelen netwerken en de interactie tussen actoren in netwerken een belangrijke rol. 
  Malcolm is strategisch adviseur Markt & Inkoop bij het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Vanuit zijn rol houdt hij zich onder andere bezig met het ontwikkelen van de samenwerkingen tussen de gemeente en haar partners. Ook speelt in zijn werk het denken in termen van netwerken en interacties tussen actoren een grote rol.
  Vanuit hun expertise gaan we het gesprek aan over ecosysteem denken. Wat verstaan we hier precies onder, hoe kan het helpen bij het aanjagen van het innovatievermogen van de infrastructuur sector en het oplossen van wicked problems en wat is het verschil tussen ecosysteem denken en project gebaseerd denken? 
  Luister mee deze week om meer te leren over het denken in netwerken en wat dat mogelijk voor de toekomst de gebouwde omgeving betekent. 

  • 48 min.
  Het asfalt van de toekomst is hier al, de opdrachtgevers alleen nog niet..

  Het asfalt van de toekomst is hier al, de opdrachtgevers alleen nog niet..

  Deze week spreken we Sandra Erkens en Rien Huurman.
  Sandra is hoogleraar toegepaste wegbouwkunde bij de TU Delft. Ze is expert op het gebied van bestratingsmaterialen en -constructies en in het bijzonder op het gebied van asfaltbeton. 
  Rien werkt als research & development manager bij de asfaltproducent AsfaltNu. Voorafgaand aan zijn huidige functie werkte hij als associate professor aan de TU Delft, waar hij is gepromoveerd in de wegenbouw. 
  We bespreken de toekomst van ons asfalt en de hordes die we nog moeten nemen voordat we daadwerkelijk duurzaam, circulair asfalt uit kunnen uitrollen in Nederland. Daarbij bespreken we onder andere hoe burgemeester hun koopkracht in kunnen gebruiken om de asfalt markt te veranderen en innovaties te stimuleren. Welke eisen kan een opdrachtgever stellen om de duurzaamheid- en circulariteit doelstellingen te verwezenlijken en hoe zorgen we ervoor dat verschillende partijen dezelfde taal spreken bij het het meten van kwaliteit? 
  Luister deze week om meer te leren over het bulkproduct asfalt en de innovaties die een voorbeeld kunnen zijn voor andere transities.

  • 50 min.
  Kwetsbaarheid en Kademuren - samen werken aan een nieuwe vorm van samenwerken.

  Kwetsbaarheid en Kademuren - samen werken aan een nieuwe vorm van samenwerken.

  Deze week spreken wij Merijn Buist en Edwin Boonstoppel. 
  Edwin is als directeur en projectmanager werkzaam bij Quadraat Projectmanagement. Hij is momenteel onder andere actief als projectleider van het consortium G-Kracht, een combinatie van drie bedrijven dat werkt aan een innovatieve manier om kademuren te vervangen binnen het innovatiepartnerschap kademuren van de Gemeente Amsterdam. 
  Merijn werkt als technisch manager bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Vanuit deze rol is hij sinds het begin betrokken bij het Innovatiepartnerschap kademuren waar hij onder andere verantwoordelijk is voor de samenwerking tussen G-Kracht en de gemeente Amsterdam. 
  Samen bespreken we de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking binnen een uitgebreide, intensieve en bovenal onbekende aanbestedingsprocedure zoals het Innovatiepartnerschap. Is het bijvoorbeeld belangrijk om te breken met meer traditionele processen, wat is het belang van kernwaarden en hoe helpt kwetsbaarheid projectteams dichter bij elkaar te komen? 
  Luister deze week om meer te leren over het nut een daadwerkelijk gelijkwaardige relatie in een samenwerking gericht op het ontwikkelen van een innovatieve product.

  • 38 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
5 beoordelingen

5 beoordelingen

Top-podcasts in Overheid

Landmacht FM
AIVD
Binnenlands Bestuur
NPO Radio 1 / KRO-NCRV
Landmacht FM
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Suggesties voor jou

NRC
de Volkskrant
Marcel van Roosmalen & Gijs Groenteman
Hiske Versprille & Joël Broekaert
NPO Radio 1 / NTR
Berthold Gunster