15 min.

Muhammad (frid och välsignelse vare med honom) och karikatyrerna Islams röst

    • Islam

I det femte avsnittet diskuteras det kring karikatyrerna av den Helige Profeten (frid vare med honom). Vad är den historiska bakgrunden till ett ogillande av karikatyrer och varför upprörs muslimer kraftigt av dem? Hur bemöttes de senaste årens karikatyrer av Ahmadiyya muslimska samfundet? 

Islams röst är en podcast i vilken islams roll diskuteras, både historiskt och i dagens samhälle. Podcasten produceras av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och ambitionen är att visa religionen utifrån muslimernas eget perspektiv. 

Dagens gäst var Imam Kashif Virk som är verksam vid Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Stockholm. Programledare var Ahtesham Virk. Dagens producent var Sarmad Hannes Hübner och ljudet sköttes av Fateh Shams. 

info@ahmadiyya.se

www.ahmadiyya.se

I det femte avsnittet diskuteras det kring karikatyrerna av den Helige Profeten (frid vare med honom). Vad är den historiska bakgrunden till ett ogillande av karikatyrer och varför upprörs muslimer kraftigt av dem? Hur bemöttes de senaste årens karikatyrer av Ahmadiyya muslimska samfundet? 

Islams röst är en podcast i vilken islams roll diskuteras, både historiskt och i dagens samhälle. Podcasten produceras av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och ambitionen är att visa religionen utifrån muslimernas eget perspektiv. 

Dagens gäst var Imam Kashif Virk som är verksam vid Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Stockholm. Programledare var Ahtesham Virk. Dagens producent var Sarmad Hannes Hübner och ljudet sköttes av Fateh Shams. 

info@ahmadiyya.se

www.ahmadiyya.se

15 min.