47 min.

#35 Pedagogische tik: langetermijngevolgen en alternatieven (met Steven Pont‪)‬ Pedagogisch Verantwoord

    • Opvoeding

Vroeger was het normaal om kinderen fysiek te straffen. Tegenwoordig wordt het geven van een tik als "onverantwoord" gezien door pedagogen. Toch hebben 73% van de Nederlandse ouders wel eens een tik uitgedeeld. Waarom wordt deze manier van straffen nu afgekeurd? Waar ligt de grens tussen een tik en geweld? En: hoe komen opvoeders van dit patroon af? In deze aflevering bespreken wij dit gevoelige opvoedingsthema met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. 🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord 📑 Grootschalig wetenschappelijk onderzoek van Tracie Afifi (en collega’s) over de langetermijneffecten van fysiek straffen: https://doi.org/10.1542/peds.2011-2947 📝 Analytische essay van pedagoog en filosoof Rein Stoel over de pedagogische tik als "contradictio in terminis": https://docplayer.nl/storage/27/10412337/1648153377/q8D9uWS3ipCLFldxKjesJw/10412337.pdf ℹ️ Website van Stevens' bedrijf Nul18: https://nul18.nl ☕ Vraag een opvoedkoffie-sessie aan en krijg opvoedingsadvies van ons over jouw situatie: https://www.pedagogischverantwoord.nl/#opvoedkoffie 🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl 📲 Volg ons op social media! 

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord 

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord 

Facebook: https://facebook.com/pedagogischverantwoord 

Twitter: https://twitter.com/pedaverantwoord 


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/pedagogischverantwoord/message

Vroeger was het normaal om kinderen fysiek te straffen. Tegenwoordig wordt het geven van een tik als "onverantwoord" gezien door pedagogen. Toch hebben 73% van de Nederlandse ouders wel eens een tik uitgedeeld. Waarom wordt deze manier van straffen nu afgekeurd? Waar ligt de grens tussen een tik en geweld? En: hoe komen opvoeders van dit patroon af? In deze aflevering bespreken wij dit gevoelige opvoedingsthema met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. 🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord 📑 Grootschalig wetenschappelijk onderzoek van Tracie Afifi (en collega’s) over de langetermijneffecten van fysiek straffen: https://doi.org/10.1542/peds.2011-2947 📝 Analytische essay van pedagoog en filosoof Rein Stoel over de pedagogische tik als "contradictio in terminis": https://docplayer.nl/storage/27/10412337/1648153377/q8D9uWS3ipCLFldxKjesJw/10412337.pdf ℹ️ Website van Stevens' bedrijf Nul18: https://nul18.nl ☕ Vraag een opvoedkoffie-sessie aan en krijg opvoedingsadvies van ons over jouw situatie: https://www.pedagogischverantwoord.nl/#opvoedkoffie 🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl 📲 Volg ons op social media! 

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord 

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord 

Facebook: https://facebook.com/pedagogischverantwoord 

Twitter: https://twitter.com/pedaverantwoord 


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/pedagogischverantwoord/message

47 min.