50 min.

#46 Kindbeeld: Opvoeden met idealen (met Age Visser‪)‬ Pedagogisch Verantwoord

    • Opvoeding

De manier waarop we naar kinderen kijken heeft invloed op hoe wij met ze omgaan. In deze aflevering verkennen wij verschillende kindbeelden, koppelen wij deze aan specifieke ontwikkelingsfases en zoeken we uit hoe we zelf een kindbeeld kunnen vormen. Te gast is Age Visser, wijsgerig-historisch pedagoog en docent Pedagogiek, verbonden aan Fontys Hogeschool.🌈 Sluit je aan bij onze zoektocht en steun onze podcast: ⁠https://petjeaf.com/pedagogischverantwoord⁠📖 De tekst 'Opvoedingsidealen in de praktijk' (hoofdstuk 4) van pedagoog Marianne Golombek, waarin ze verschillende factoren blootlegt die ouders meer inzicht kunnen geven in hun eigen opvoedingsidealen: https://vbsp.nl/lg_files/De-pedagoog-in-de-spotlights.pdf📘 Het boek 'Het kind van onze dromen' van pedagoog prof. dr. Bruno Vanobbergen, waarin hij o.a. drie verschillende (historische/hedendaagse) kindbeelden beschrijft: https://www.lannoocampus.nl/nl/het-kind-van-onze-dromen📕 Het boek 'Het geminachte kind' (1983) van Guus Kuijer, volgens Age verplichte literatuur: https://www.dbnl.org/tekst/kuij001gemi02_01/kuij001gemi02_01_0001.php🌐 Bezoek onze website: ⁠https://www.pedagogischverantwoord.nl⁠📲 Volg ons op social media!

Instagram: ⁠https://instagram.com/pedagogischverantwoord⁠

LinkedIn: ⁠https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord⁠

TikTok: ⁠https://www.tiktok.com/@pedagogisch.verantwoord⁠


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/pedagogischverantwoord/message

De manier waarop we naar kinderen kijken heeft invloed op hoe wij met ze omgaan. In deze aflevering verkennen wij verschillende kindbeelden, koppelen wij deze aan specifieke ontwikkelingsfases en zoeken we uit hoe we zelf een kindbeeld kunnen vormen. Te gast is Age Visser, wijsgerig-historisch pedagoog en docent Pedagogiek, verbonden aan Fontys Hogeschool.🌈 Sluit je aan bij onze zoektocht en steun onze podcast: ⁠https://petjeaf.com/pedagogischverantwoord⁠📖 De tekst 'Opvoedingsidealen in de praktijk' (hoofdstuk 4) van pedagoog Marianne Golombek, waarin ze verschillende factoren blootlegt die ouders meer inzicht kunnen geven in hun eigen opvoedingsidealen: https://vbsp.nl/lg_files/De-pedagoog-in-de-spotlights.pdf📘 Het boek 'Het kind van onze dromen' van pedagoog prof. dr. Bruno Vanobbergen, waarin hij o.a. drie verschillende (historische/hedendaagse) kindbeelden beschrijft: https://www.lannoocampus.nl/nl/het-kind-van-onze-dromen📕 Het boek 'Het geminachte kind' (1983) van Guus Kuijer, volgens Age verplichte literatuur: https://www.dbnl.org/tekst/kuij001gemi02_01/kuij001gemi02_01_0001.php🌐 Bezoek onze website: ⁠https://www.pedagogischverantwoord.nl⁠📲 Volg ons op social media!

Instagram: ⁠https://instagram.com/pedagogischverantwoord⁠

LinkedIn: ⁠https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord⁠

TikTok: ⁠https://www.tiktok.com/@pedagogisch.verantwoord⁠


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/pedagogischverantwoord/message

50 min.