5 afleveringen

Huisarts Daan van der Stap en apotheker Nancy Overmars-Zonneveld bespreken maandelijks aan de hand van praktische voorbeelden hoe huisarts en apotheker efficiënter kunnen samenwerken. PiL in de praktijk is de podcast van tijdschrift PiL, het onafhankelijke en ongesponsorde nascholingstijdschrift over farmacotherapie in de eerste lijn. Zie ook www.pil-nascholing.nl.

PiL in de praktijk pilindepraktijk

  • Geneeskunde

Huisarts Daan van der Stap en apotheker Nancy Overmars-Zonneveld bespreken maandelijks aan de hand van praktische voorbeelden hoe huisarts en apotheker efficiënter kunnen samenwerken. PiL in de praktijk is de podcast van tijdschrift PiL, het onafhankelijke en ongesponsorde nascholingstijdschrift over farmacotherapie in de eerste lijn. Zie ook www.pil-nascholing.nl.

  #5 Hoofdpijn

  #5 Hoofdpijn

  Deze vijfde Pil in de praktijk gaat over hoofdpijn, dat in het eerste nummer van 2020 van PiL in meerdere artikelen centraal staat. Nancy en Daan bespreken met name migraine en clusterhoofdpijn en hoe zij daar in hun dagelijkse praktijk als huisarts en apotheker mee omgaan. Zij gaan ook in gesprek met Simone de Vries-Lens, arts-onderzoeker aan het LUMC, die onderzoek doet naar nieuwe profylactische behandelopties van migraine.Verder bespreken Nancy en Daan in het gebruikelijke intermezzo een bekend hoofdpijndossier voor huisarts en apotheker: de (niet-)leverbaarheid van medicatie.

  • 40 min.
  #4 Acute behandeling en secundaire medicamenteuze preventie van een herseninfarct

  #4 Acute behandeling en secundaire medicamenteuze preventie van een herseninfarct

  In deze vierde Pil in de praktijk staat het herseninfarct centraal, waarover in het decembernummer 2019-4 van PiL een nascholingsartikel is verschenen, geschreven door apotheker-specialist Linda de Graaf en ziekenhuisapotheker in opleiding Tim Bognàr van het UMC Utrecht. Het artikel gaat nader in op de wijzigingen in de herziene richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding van de Nederlandse vereniging voor Neurologie. Nancy en Daan bespreken wat deze wijzigingen voor hun dagelijkse praktijk als huisarts en apotheker betekenen. Verder gaan zij in gesprek met Bas van der Veen, vasculair neuroloog bij de Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar over zijn inzichten ten aanzien van de behandeling van patiënten met een herseninfarct en hoe de samenwerking met de eerste lijn kan worden geoptimaliseerd.Verder bespreken Nancy en Daan in deze aflevering het fenomeen van de internetapotheek.

  • 43 min.
  #3 Problematisch gebruik van opioïden

  #3 Problematisch gebruik van opioïden

  In het december 2019-nummer van PiL staat een nascholingsartikel over de problemen als gevolg van het chronisch gebruik van opioïden bij niet-kankergerelateerde pijn. Het gebruik hiervan is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In deze aflevering van de podcast PiL in de praktijk gaan Daan en Nancy in gesprek met Anke Lambooij, apotheker en voorzitter van de ‘Taakgroep gepast gebruik opioïden’ bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), over de oorzaken van de toename van het gebruik en de verslavende aspecten van opioïden. Centraal staat de vraag hoe huisarts en apotheker een rol kunnen spelen in het beteugelen van het gebruik. Anke, Nancy en Daan komen met praktische en gemakkelijk te implementeren adviezen hiervoor. Verder in deze aflevering: hoe ga je als huisarts en apotheker om met de marketingtechnieken en informatie van fabrikanten. Met concrete praktijkvoorbeelden, do’s en don’ts en waardevol advies van ervaren zorgprofessionals.

  • 45 min.
  #2 Succesvolle inhalatie-instructie en: supportive care, minstens zo belangrijk als chemotherapie

  #2 Succesvolle inhalatie-instructie en: supportive care, minstens zo belangrijk als chemotherapie

  In deze aflevering aandacht voor de medicamenteuze behandeling van astma en COPD bij volwassenen en in het bijzonder voor de inhalatie-instructie. Waarom gaat inhaleren toch nog vaak niet goed, ondanks alle moeite die huisarts, POH, apotheker en apothekersassistent doen om de patiënt goed voor te lichten? Daarnaast gaan Daan en Nancy in gesprek met Marieke Meijs (poliklinisch apotheker bij het Prinses Máxima Centrum) over supportive care bij kinderen met kanker. Welke rol speelt de eerste lijn hierbij en waar kunnen huisartsen en apothekers terecht met vragen? Verder in deze aflevering: hoe kunnen apotheker en huisarts elkaars patiëntinformatie gebruiken om patiënten nog efficiënter voor te lichten én tijd te besparen? Met concrete praktijkvoorbeelden, do’s en don’ts en waardevol advies van ervaren zorgprofessionals.Gebruikt geluidsfragment, bron thuisarts.nl

  • 27 min.
  #1 Van biologische geneesmiddelen naar biosimilars

  #1 Van biologische geneesmiddelen naar biosimilars

  Hoe kunnen apotheker en huisarts de omzetting van biologische geneesmiddelen naar (kostenbesparende) biosimilars het beste samen aanpakken? Waar moet je allemaal rekening mee houden en hoe maak je de omzetting samen tot een succes? Daan en Nancy gaan in gesprek met Marinka van Dalfsen van het IVM en met Antine Krijger. Antine is apotheker in Berlicum en heeft veel ervaring in regionaal samenwerkingsverband met het omzetten van patiënten die insuline glargine gebruiken. Ook in deze aflevering: aandacht voor het nocebo-effect. Met concrete praktijkvoorbeelden, do’s en don’ts en waardevol advies van ervaren zorgprofessionals.

  • 37 min.

Top-podcasts in Geneeskunde

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op