Podcast 41 – Van je fouten bij het aanbesteden kun je leren Alles over aanbesteden

    • Stap voor stap

Luister op Apple Podcasts
Vereist macOS 11.4 of nieuwer

In deze podcast hebben we het (weer) over veel voorkomende fouten bij het aanbesteden, zowel aan de zijde van de aanbestedende dienst als aan de zijde van de inschrijver. Fouten bij het stellen van vragen en waarom dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Spreadsheets die niet blijken te kloppen of niet worden ingevuld en hoe monkey testing daar een oplossing voor biedt. Teksten die aanleiding geven tot misverstanden of teksten die zelfs in zijn geheel ontbreken. Gunningsbeslissingen die men vergeet te melden of, nog erger, die niet correct zijn. Planningen die afwijken van de regels in de aanbestedingswet of onnodige druk veroorzaken als ze dwars door de vakantieperiodes heenlopen.

In deze podcast hebben we het (weer) over veel voorkomende fouten bij het aanbesteden, zowel aan de zijde van de aanbestedende dienst als aan de zijde van de inschrijver. Fouten bij het stellen van vragen en waarom dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Spreadsheets die niet blijken te kloppen of niet worden ingevuld en hoe monkey testing daar een oplossing voor biedt. Teksten die aanleiding geven tot misverstanden of teksten die zelfs in zijn geheel ontbreken. Gunningsbeslissingen die men vergeet te melden of, nog erger, die niet correct zijn. Planningen die afwijken van de regels in de aanbestedingswet of onnodige druk veroorzaken als ze dwars door de vakantieperiodes heenlopen.