36 min.

De rol van een primor en didactor Podcast Samen Onderzoeken

    • Onderwijs

St. Openbaar Onderwijs Groningen startte in 2021 vanuit de onderzoeksagenda met een primoraat en didactoraat. Dit zijn structurele onderzoeksgroepen rondom strategische ontwikkelthema’s gecoördineerd door een primor en didactor. Collega’s, lio’s, lerarenopleiders en onderzoekers werken samen om m.b.v. praktijkonderzoek een gezamenlijke visie en praktische handvatten voor de thema’s te ontwikkelen. Wat is terugkijkend de meerwaarde hiervan?

St. Openbaar Onderwijs Groningen startte in 2021 vanuit de onderzoeksagenda met een primoraat en didactoraat. Dit zijn structurele onderzoeksgroepen rondom strategische ontwikkelthema’s gecoördineerd door een primor en didactor. Collega’s, lio’s, lerarenopleiders en onderzoekers werken samen om m.b.v. praktijkonderzoek een gezamenlijke visie en praktische handvatten voor de thema’s te ontwikkelen. Wat is terugkijkend de meerwaarde hiervan?

36 min.

Top-podcasts in Onderwijs

De Podcast Psycholoog
Berthold Gunster
Michael Pilarczyk & Cindy Koeman
Albert Sonnevelt en Tonny Loorbach
Dr. Jordan B. Peterson
Dag en Nacht Media, ABN AMRO