46 min.

Samenwerken in de driehoek De Publieke Ruimte

    • Non-profit

Goede publieke dienstverlening is mede afhankelijk van een goede samenwerking tussen de betrokken partijen binnen de ambtelijke driehoek: de eigenaar, de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Martijn en Otto spreken in een nieuwe aflevering van de podcast met Janet Helder (plaatsvervangend DG bij de Belastingdienst, Ric de Rooij (plaatsvervangend SG bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid) en Kees van der Burg (DG mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Alle drie zijn nauw betrokken bij het programma Werk aan Uitvoering en (spoiler) over één ding zijn ze het met elkaar eens: voor een goede samenwerking moet je een beetje van elkaar houden.

Goede publieke dienstverlening is mede afhankelijk van een goede samenwerking tussen de betrokken partijen binnen de ambtelijke driehoek: de eigenaar, de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Martijn en Otto spreken in een nieuwe aflevering van de podcast met Janet Helder (plaatsvervangend DG bij de Belastingdienst, Ric de Rooij (plaatsvervangend SG bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid) en Kees van der Burg (DG mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Alle drie zijn nauw betrokken bij het programma Werk aan Uitvoering en (spoiler) over één ding zijn ze het met elkaar eens: voor een goede samenwerking moet je een beetje van elkaar houden.

46 min.