12 afleveringen

«حکایتی از انتقام، ترس، قتل، درد و زندگی یک مرد»
یک پادکست سریالی درام جنایی که همین الان توی تهران داره اتفاق می‌افته

گوینده: میثم دهقانی
نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی

شنیدن این پادکست برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست.

SEMICOLON | سمیکالن Meysam Dehghani

  • Drama

«حکایتی از انتقام، ترس، قتل، درد و زندگی یک مرد»
یک پادکست سریالی درام جنایی که همین الان توی تهران داره اتفاق می‌افته

گوینده: میثم دهقانی
نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی

شنیدن این پادکست برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست.

  قسمت دوازدهم؛ آموزشگاه

  قسمت دوازدهم؛ آموزشگاه

  قسمت دوازدهم؛ آموزشگاه


  گوینده: میثم دهقانی

  نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی

  تیتراژ: شاهین پژهان


  برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید

  سمیکالن را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:


  توییتر

  اینستاگرام

  تلگرام

  • 26 min.
  قسمت یازدهم؛ رستوران

  قسمت یازدهم؛ رستوران

  قسمت یازدهم؛ رستوران


  گوینده: میثم دهقانی
  نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی
  تیتراژ: شاهین پژهان

  برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید

  سمیکالن را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:


  توییتر
  اینستاگرام
  تلگرام

  • 23 min.
  قسمت دهم؛ رئیس

  قسمت دهم؛ رئیس

  قسمت دهم؛ رئیسگوینده: میثم دهقانینویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضیتیتراژ: شاهین پژهانبرای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید * سمیکالن را دنبال کنید:توییـــــتراینستاگرامتلگــــرام

  • 23 min.
  قسمت نهم؛ ماموریت

  قسمت نهم؛ ماموریت

  قسمت نهم؛ ماموریتگوینده: میثم دهقانینویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضیتیتراژ: شاهین پژهانبرای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید * سمیکالن را دنبال کنید:توییـــــتراینستاگرامتلگــــرام

  • 20 min.
  قسمت هشتم؛ دوربین

  قسمت هشتم؛ دوربین

  قسمت هشتم؛ دوربینگوینده: میثم دهقانینویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضیتیتراژ: شاهین پژهانبرای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید * سمیکالن را دنبال کنید:توییـــــتراینستاگرامتلگــــرام

  • 22 min.
  قسمت هفتم؛ تحویل

  قسمت هفتم؛ تحویل

  قسمت هفتم؛ تحویلگوینده: میثم دهقانینویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی، مرضیه صادقیتیتراژ: شاهین پژهانبرای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید * سمیکالن را دنبال کنید:توییـــــتراینستاگرامتلگــــرام

  • 18 min.

Top-podcasts in Drama

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op