2 afleveringen

صدای پادکست به منظور بررسی فنی و صوتی و همچنین راهکارهایی برای بهبود صوتی پادکست‌ها و دیگر آثار تولید می‌شود

Sound of Podcast Fouad Samiei

  • Stap voor stap

صدای پادکست به منظور بررسی فنی و صوتی و همچنین راهکارهایی برای بهبود صوتی پادکست‌ها و دیگر آثار تولید می‌شود

  صدای پادکست | اپیزود دو | نویز و هام

  صدای پادکست | اپیزود دو | نویز و هام

  توی این اپیزود درباره نویز و هام صحبت می کنم

  • 8 min.
  صدای پادکست | اپیزود یک

  صدای پادکست | اپیزود یک

  صدای پادکست به منظور بررسی فنی و صوتی و همچنین راهکارهایی برای بهبود صوتی پادکست‌ها و دیگر آثار تولید می‌شود

  • 3 min.

Top-podcasts in Stap voor stap