11 afleveringen

Podcast by Stimuleringsfonds: Designing a community of care

Stimuleringsfonds: Designing a community of care Stimuleringsfonds: Designing a community of care

  • Maatschappij & cultuur
  • 5.0, 1 beoordeling

Podcast by Stimuleringsfonds: Designing a community of care

  Hetty Linden (Gemeente Utrecht) over Sim City als inspiratie voor een gezondere stad

  Hetty Linden (Gemeente Utrecht) over Sim City als inspiratie voor een gezondere stad

  Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die? Als je rondloopt op de Dutch Design Week, valt op dat ontwerpers uitblinken in verbeeldingskracht. Kunnen we die bijzondere kwaliteit gebruiken bij het vinden van nieuwe antwoorden voor de zorg? En hoe werkt dat dan?
  We praten daarover met Hetty Linden, voormalig directeur Volksgezondheid van de Gemeente Utrecht en momenteel bouwer van strategische allianties bij Health Hub Utrecht, dat met beleidsmaatregelen en concrete activiteiten werkt aan gezond leven in de stad. Hoe werkt zij aan de grote vragen van de stad Utrecht? En hoe helpt Sim City daarbij?
  Designing a Community of Care is een podcast van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie - en wordt geproduceerd door Johnny Wonder en Folkert Coehoorn. De presentatie is in handen van Jetske van Oosten (programmaleider van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp) en Piet-Hein Peeters (gastredacteur Zorg + Welzijn).
  Wil je meer weten over het programma Designing a Community of Care - of hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving? Kijk dan even op stimuleringsfonds.nl/zorg.

  • 41 min.
  Milja Kruijt (Zelfregiehuis Rotterdam) over de kracht van de gemeenschap in kwetsbare wijken

  Milja Kruijt (Zelfregiehuis Rotterdam) over de kracht van de gemeenschap in kwetsbare wijken

  Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die?
  We praten daarover met Milja Kruijt, initiatiefnemer van het Zelfregie Huis Delfshaven, waar mensen werken aan sociale, maatschappelijke en economische zelfregie. Hoe werkt zij aan zorg en welzijn in Delfshaven? En welke rol vervullen ontwerpers uit de wijk daarin?

  Designing a Community of Care is een podcast van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opgenomen op de Dutch Design Week in Eindhoven en - en wordt geproduceerd door Johnny Wonder en Folkert Coehoorn. De presentatie is in handen van Jetske van Oosten (programmaleider van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp) en Piet-Hein Peeters (gastredacteur Zorg + Welzijn).
  Wil je meer weten over het programma Designing a Community of Care - of hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving? Kijk dan op stimuleringsfonds.nl/zorg.

  • 44 min.
  Ronald van Dijk (Woningcorporatie Rochdale) over de vernieuwing van de Amsterdamse Deysselbuurt

  Ronald van Dijk (Woningcorporatie Rochdale) over de vernieuwing van de Amsterdamse Deysselbuurt

  Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die?

  We praten daarover met Ronald van Dijk, gebiedsmanager bij de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale op de Dutch Design Week in Eindhoven. Hoe ziet hij de rol van de woningcorporatie in de vele zorg- en welzijnsvragen die spelen rondom de Van Deysselbuurt? En hoe helpen de ontwerpers van Cascoland daarbij?

  Designing a Community of Care is een podcast van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - en wordt geproduceerd door Johnny Wonder en Folkert Coehoorn. De presentatie is in handen van Jetske van Oosten (programmaleider van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp) en Piet-Hein Peeters (gastredacteur Zorg + Welzijn).

  Wil je meer weten over het programma Designing a Community of Care - of hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving? Kijk dan op stimuleringsfonds.nl/zorg.

  • 40 min.
  Gijsbert van Herk (Humanitas) over vernieuwen in een verouderde instelling

  Gijsbert van Herk (Humanitas) over vernieuwen in een verouderde instelling

  Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die?

  We praten daarover met Gijsbert van Herk op de Dutch Design Week in Eindhoven. Hij is sinds 1 januari 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur bij Stichting Humanitas - de grootste zorg- en welzijnsorganisatie in Rotterdam-Rijnmond - en daarvoor directeur Ontwikkeling bij de gemeente Breda, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de decentralisaties in het sociale domein. Ook was hij initiatiefnemer en jurylid van WhoCares - een prijsvraag rondom toekomstbestendige wijken. Hoe werkt hij aan de grote vragen van Humanitas? En hoe helpt de Rijksbouwmeester daarbij?

  Designing a Community of Care is een podcast van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – en wordt geproduceerd door Johnny Wonder en Folkert Coehoorn. De presentatie is in handen van Jetske van Oosten (programmaleider van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp) en Piet-Hein Peeters (gastredacteur Zorg + Welzijn).
  Wil je meer weten over het programma Designing a Community of Care - of hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving? Kijk dan op stimuleringsfonds.nl/zorg.

  • 37 min.
  ProeftuinNL: Apeldoorn met Jacob Brobbol

  ProeftuinNL: Apeldoorn met Jacob Brobbol

  Visionair Jacob Brobbol is sinds het begin betrokken bij de Energiefabriek in Apeldoorn. Binnen het thema 'Transformatie en Verdichting in Steden' is de energiefabriek een mooi voorbeeld van een geslaagd experiment voor nieuwe technieken en duurzame projecten. Op het terrein van de oude Zwitsal fabriek was eigenlijk een Vinex wijk gepland maar de gemeente gaf uiteindelijk een groep burgers de kans om er nieuw leven in te blazen. Nu bevinden zich er bedrijven die er niet voor zichzelf zijn, maar voor samenwerkingen met anderen. Deze podcast is onderdeel van de Virtual Reality film op YouTube: https://youtu.be/c69HPwRX4tc

  In deze podcast gaan we met hem nog wat dieper in op dit project: wat heeft het hem met name geleerd en wat kunnen wij daar dan weer van opsteken? Hoe krijg je de gemeente overtuigd om een leegstaande fabriek niet te slopen maar in te zetten voor duurzame projecten? Brobbol ziet de gemeente niet als een vijandige instantie, maar als mensen als jij en ik. Daarom moeten plannen in korte termijnen gepresenteerd worden zodat projecten behapbaar blijven. Zijn uitgangspunt is samenwerking: vanaf het eerste moment moeten alle mogelijke betrokkingen met elkaar aan tafel zitten om samen een krachtig plan op te stellen. In de praktijk mist vaak verticale integratie. Overheid en burgers moeten altijd samenwerken; niet alleen op hoger niveau maar ook in de praktijk, bijvoorbeeld het onderwijs. Brobbol probeert op het oude fabrieksterrein faciliteiten te ontwikkelen om mensen samen te laten komen. In de toekomst wil Brobbol zorgen dat de projecten niet alleen op het verlaten terrein plaatsvinden, maar ook naar de stad trekken zodat iedere bewoner van Apeldoorn mee kan doen aan de circulaire samenleving.

  Deze ProeftuinNL podcast is gemaakt in 2017 door de VPRO. Dit is in samenwerking met Het NoordZuiden en in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

  Bekijk de bijbehorende video in 360 graden op het YouTube kanaal: https://youtu.be/c69HPwRX4tc

  Ruim 25 jaar geleden zijn meer dan 50 innovatieve plannen uitgerold voor onder andere nieuwe pleinen en parken, naoorlogse woonwijken, kringlopen, werklocaties, landelijk gebied en water. Wat is er anno nu geworden van deze plannen? In het kader van het Jaar van de Ruimte verkent ProeftuinNL de waarde van experimenten, toen en nu. Presentator Pieter van der Wielen praat met verschillende oprichters uit Stadslabs over hun stad. Wat is er geworden van de plannen? Wat is er gebeurd met de plannenmakers? En er wordt vooruitgekeken: welke lessen kunnen we trekken? Wat is de waarde van het experiment?

  • 10 min.
  ProeftuinNL: Arnhem met Wilbert de Haan

  ProeftuinNL: Arnhem met Wilbert de Haan

  Architect Wilbert de Haan is een van de deelnemers van het eerste uur van het Spijkerlab in Arnhem. Binnen het thema 'Binnensteden en Leefbaarheid' is het Spijkerkwartier in Arnhem een mooi voorbeeld van een opknapbeurt van een verloederde wijk. Deze podcast is onderdeel van de Virtual Reality film op YouTube: https://youtu.be/GnCiQdKt50M

  In deze podcast gaan we met hem nog wat dieper in op dit project: wat heeft het hem met name geleerd en wat kunnen wij daar dan weer van opsteken? Het Spijkerkwartier was vroeger een hoerenbuurt en sinds eind jaren 70 is er vanuit de buurtbewoners de behoefte om daar een einde aan te maken. Vanwege het creatieve karakter van de stad richt het Spijkerlab zich voornamelijk op visuele aankleding van de wijk en groenvoorziening. Zo is er bijvoorbeeld een idee om regenwater op te vangen om ook op hoogte boomspiegels aan te kunnen leggen, of worden er creatieve ideeën uitgewerkt om om te gaan met de hoeveelheid fietsers. Middels samenwerking tussen architecten, creatievelingen en buurtbewoners wordt een plan uitgewerkt en bij de gemeente aangeboden. De Haan spoort buurtbewoners aan om zelf initiatief te tonen waarna het Spijkerlab het idee kan vormen tot een concreet plan. Bewoners hebben immers praktijkkennis over de wijk - bijvoorbeeld om het parkeerprobleem aan te pakken - en de gemeente heeft kennis over juridische en financiële regels. In feite is het Spijkerlab een wijkmodel voor democratie.
  Deze ProeftuinNL podcast is gemaakt in 2017 door de VPRO. Dit is in samenwerking met Het NoordZuiden en in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

  Bekijk de bijbehorende video in 360 graden op het YouTube kanaal: https://youtu.be/GnCiQdKt50M

  Ruim 25 jaar geleden zijn meer dan 50 innovatieve plannen uitgerold voor onder andere nieuwe pleinen en parken, naoorlogse woonwijken, kringlopen, werklocaties, landelijk gebied en water. Wat is er anno nu geworden van deze plannen? In het kader van het Jaar van de Ruimte verkent ProeftuinNL de waarde van experimenten, toen en nu. Presentator Pieter van der Wielen praat met verschillende oprichters uit Stadslabs over hun stad. Wat is er geworden van de plannen? Wat is er gebeurd met de plannenmakers? En er wordt vooruitgekeken: welke lessen kunnen we trekken? Wat is de waarde van het experiment?

  • 12 min.

Klantrecensies

5.0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

Thomas V. ("Titi") ,

Aanrader voor iedereen die werkt aan vernieuwing in de zorg

Prettige, inzichtelijke gesprekken over hoe ontwerpers kunnen helpen bij het vernieuwen en verbeteren van de zorg.

Top-podcasts in Maatschappij & cultuur